VIDEO: Man sloopt eigen huis na geschil met gemeente

Deze blok bevat inhoud waarvoor je marketing-cookies moet toestaan. Cookie-instellingen aanpassen

Na meer dan tien jaar procederen hebben Bjorn Six (41) en zijn vrouw hun woning in de Monarkenweg in Oud-Heverlee eigenhandig afgebroken. "Als we dat niet hadden gedaan, hadden we 100 euro dwangsom per dag moeten betalen", klinkt het. Maar hoe is het ooit zo ver kunnen komen?

"Ik heb deze woning gekocht in 2011. Toen werd er mij gezegd dat het een zonevreemde woning was, maar dat ik kon uitbreiden tot 1.000 kuub zolang ik het zicht van het huis niet veranderde. Ik wilde het huis renoveren, in zijn oorspronkelijke charme herstellen zeg maar. Bij renovatiewerken stortte echter de achtergevel in. Daar heb ik melding van gemaakt bij de gemeente, maar die is geweigerd. Dan heb ik, in samenspraak met mijn advocaat en een architectenbureau, een verbouwings vergunning aangevraagd voor de achtergevel. maar ook die werd geweigerd. Het huis had schade van een brand in 2009. Dat gebeurde onder de vorige eigenaar, waardoor een 'herstel na brandregeling' van kracht was. Ook die papieren werden door de gemeente Oud-Heverlee geweigerd", zo vertelt eigenaar Bjorn Six. 

Bjorn Six
Bjorn Six voor zijn woning

"Dan ben ik naar de deputatie gegaan, maar mijn toenmalige advocaat is daar nooit komen opdagen. Ik heb toen op de provincieraad gevraagd om de zaak uit te stellen, omdat ik niet bijgestaan kon worden door een raadsman welke geweigerd werd. Vervolgens heeft de rechtbank van eerste aanleg mij volledig vrijgesproken. Maar dat was dan weer niet naar de zin van de procureur, die beroep aantekende. De wet rond verbouwen en bebouwen was volgens hem niet van toepassing. Volgens het hof van beroep paste het huis niet in de omgeving. 'Het is een huis dat gebouwd is voor de gewestplannen en dat wordt geacht vergund te zijn', klonk het. Het huis is van 1966, de gewestplannen zijn er sinds de jaren '70. Ik heb de ingestorte muur achteraan de woning opnieuw gemetst. Er is niks veranderd aan de afmetingen, maar dit was voor de gemeente een bouwovertreding. Die heb ik nooit geregulariseerd gekregen en dus kon het pand hoofdzakelijk niet volledig vergund geacht meer worden. Dat hebben ze mij op die manier gezegd. Het hof van beroep heeft mij laten weten dat ze mij geen straf gingen opleggen, maar dat ik wel mijn huis moest afbreken. Dat kan nochtans tellen als straf", vindt Six.

Nadien trok hij naar het hof van Cassatie. "Daar werd mij op 28 januari 2022 gezegd dat mijn huis moet worden afgebroken. Bij Cassatie volgden ze het hof van beroep. Ik heb daar echter nooit een arrest van ontvangen: die aangetekende zending is mij niet geleverd. Volgens de griffie zou ze zelfs nooit verstuurd zijn. Ik had er dus het raden naar wanneer mijn huis moest afgebroken worden, maar dat zou maximaal een jaar na het versturen van de aangetekende zending mogen zijn. Omdat ik geen idee heb wat die exacte datum is, heb ik besloten om nu het huis af te breken. Anders moet ik 100 euro dwangsom per dag betalen dat het huis er nog staat", vertelt Six. En zo geschiedde: Six en zijn vrouwen haalden maandag de dakpannen van het huis en braken na tien jaar het huis vrijdag volledig af met de kraan. "Het is jammer dat de gemeente nooit de hand heeft uitgereikt om tot een oplossing te komen. Mijn vrouw en ik gaan nu in Huldenberg wonen en hopen daar wel ons geluk te vinden. Dit grapje heeft mij 50.000 euro gekost en een huis dat ik heb moeten platgooien. Als ze mij dat in het begin hadden gezegd, was ik er nooit aan begonnen", besluit Six.

 “Het betreft een dossier van al even geleden", zegt de Oud-Heverleese schepen van Ruimtelijke Ordening Hanna Van Steenkiste (Groen) die vanaf januari 2019 als schepen actief is. “Het gaat hier om een zonevreemde woning. Daar heeft een hele poos, vele jaren, niemand gewoond en toen is daar ook nog eens brand uitgebroken. Door deze combinatie viel het bouwrecht er weg. Toch verkochten de vorige eigenaars het pand en dacht de nieuwe eigenaar dat het er allemaal wel in orde ging komen. Hij meende dat het allemaal hersteld en heropgebouwd kon raken. Er werden vele procedures opgestart zodat de woning er toch zou kunnen blijven, dat nam om en bij de 10 jaar in beslag. Nu zijn ze volledig uitgeprocedeerd. De rechter gaf de bewoner het bevel om het huis tegen een bepaalde datum af te breken, per dag dat de eigenaar over die datum ging, moet hij een dwangsom van 100 euro betalen. Dat kan maximaal oplopen tot 500.000 euro. Momenteel woont daar nu ook niemand. De eigenaar verwijst naar het RUP, maar dat gaat niet op omdat het er toen landbouwgrond was in dat gebied en dat ondertussen evolueerde naar bosgebied. Zo’n verhalen, daar zijn wij geen vragende partij voor, maar het is nu zo", besluit Van Steenkiste.

Man sloopt huis
Het huis ging volledig tegen de vlakte.
Man sloopt huis
Man sloopt huis

Lees meer over