Snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur op Haachtsesteenweg wordt uitgebreid door reeks zware ongevallen

Haachtsesteenweg
In de week van 15 augustus breidt de gemeente Kampenhout de snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur op de Haachtsesteenweg (N21) uit tot net voorbij het kruispunt met de Kerkstraat. Die beperking gold reeds tussen de Stationsstraat en de Frederik Wouterslaan.

Die snelheidsbeperking vloeit voort uit de participatieavond van januari 2020 rond verkeersveiligheid op de Haachtsesteenweg. "Daar kregen we regelmatig de opmerking dat het gedeelte van de N21 tussen de wijk Rood-Klooster en de Kerkstraat een drukke plaats is met veel oversteekbewegingen van fietsers en voetgangers. Bovendien ligt er langs beide kanten van de N21 een lagere school en is de bushalte Oud Station voor de schoolgaande jeugd een veelgebruikte halte om de bus te nemen naar hun middelbare scholen in onder andere Haacht, Keerbergen en Tildonk", aldus de gemeente Kampenhout.

In het verleden gebeurden er aan de oversteekplaats aan de bushalte en het kruispunt met de Kerkstraat helaas regelmatig ongevallen. Daarom kwam tijdens de participatieavond de vraag om de snelheid ter hoogte van Kampenhout-Centrum (Kerkstraat) te verlagen naar 50 kilometer per uur. "Dat voorstel werd in de verkeerscommissie eerst in detail besproken. Nadien dienden we in overleg met AWV en De Lijn een voorstel in dat door de provinciale commissie verkeersveiligheid (PCV) werd goedgekeurd", klinkt het.

Veiliger verkeer

AWV keurde eerst een verlaging van de snelheid naar 50 kilometer per uur goed op het stuk tussen de Stationsstraat en de Frederik Wouterslaan. Daardoor kwamen er vragen van inwoners waarom het laatste stukje voor de Kerkstraat nog geen onderdeel vormde van de snelheidsverlaging.

Het oorspronkelijke plan, dat we met AWV uitwerkten, was om de snelheidsverlaging ter hoogte van het kruispunt met de Kerkstraat pas uit te voeren als het Mobipunt daar afgewerkt was. Een Mobipunt is een herkenbare plek met een divers vervoeraanbod: bushalte, carpool, fietsenstalling en deelwagens. Omdat dat punt nu afgewerkt is, kon een nieuw aanvullend reglement opgemaakt worden dat goedgekeurd werd tijdens de gemeenteraad van mei 2022.

Met de uitbreiding van de snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur tot net voorbij het kruispunt met de Kerkstraat is de onlogische situatie van de baan waarbij autobestuurders tot aan de Kerkstraat nog mochten optrekken naar 70 kilometer per uur. De nieuwe situatie geldt vanaf wanneer AWV de borden plaatst. Dat zal gebeuren in de week van 15 augustus 2022.

Het lokaal bestuur heeft bovendien gevraagd om de leesbaarheid van de 50 kilometer per uur-zone te verhogen en de snelheidsborden in de middenberm zoveel mogelijk te ontdubbelen, zodat mensen niet het gevoel krijgen ‘in de val gelokt te zijn’. Het doel van deze aanpassing is immers alleen een veiliger verkeer voor alle weggebruikers.

Lees meer over