Sint mag scholen niet bezoeken en andere nieuwe maatregelen op school

26 november 2021 | 20u44 | Gepost door annpeeters
Professor Van Ranst stelt 7-jarige gerust: Sinterklaas is gezond en gaat niet dood
De doelstelling van de Vlaamse regering blijft om scholen maximaal open te houden. Toch worden er enkele bijkomende maatregelen ingevoerd die de verspreiding van het coronavirus moeten beperken. 

Er komt geen algemeen opgelegd afstandsonderwijs of een veralgemeende afkoelingsweek. Scholen kunnen wel altijd zelf beslissen om strengere maatregelen te nemen op basis van de lokale situatie, bijvoorbeeld via hybride onderwijs of het tijdelijk sluiten van een klas. Zij beschikken over deze autonomie, in het volle besef dat leerkrachten en directies fantastische inspanningen doen om maximaal kwaliteitsvol onderwijs veilig aan te bieden.

Het geheel wordt nog verder afgestemd, maar er werd door de Vlaamse Overheid alvast beslist tot extra maatregelen én extra middelen voor CO2-meting en zelftesten voor het onderwijspersoneel. Concreet:

 • De scholen krijgen een budget van  € 11 miljoen euro voor het aanschaffen van bijkomende CO2-meters. Vorig jaar kregen de scholen reeds € 66 miljoen voor veiligheidsmaterialen, waarmee ook CO2-meters aangekocht konden worden. Nu komt er een extra schijf middelen voor ‘the last miles’, zodat uiteindelijk alle scholen in beginsel in elk klaslokaal aan de slag zijn met CO2-meting.
 • De scholen krijgen een budget van  € 6,5 miljoen voor de aankoop van zelftesten. Vorig jaar werden er al 1 miljoen zelftesten verdeeld in het onderwijs. Nu krijgen ze opnieuw extra middelen hiervoor, om zelftesten te kunnen inzetten voor het onderwijspersoneel. 
 • In de leraarskamers komt een CO2-meter en blijft de waarde steeds onder 1.200 ppm.
 • De CLB’s blijven inzetten op het uitvoeren van het huidige contactonderzoek. Voortaan kan vanaf 3 besmettingen overwogen worden om de hele klas in quarantaine te plaatsen. Indien noodzakelijk in de context kunnen CLB’s tijdelijk prioriteiten stellen en schuiven met hun reguliere opdrachten.
 • Het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes wordt maximaal vermeden. Het gaat dan over studie, refters, …
 • De extra muros-activiteiten met overnachting worden opgeschort, minstens tot de kerstvakantie. De extra muros-activiteiten zonder overnachting volgen de regels uit de brede samenleving.
 • Oudercontacten, personeelsvergaderingen, bijscholingen, … kunnen alleen digitaal.
 • Scholen voorzien vaste plaatsen voor leerlingen.
 • Derden komen alleen binnen de school als ze taken uitvoeren noodzakelijk voor het behalen van de leerplandoelstellingen.
 • Sinterklaas- en andere feesten met externen kunnen dus helaas niet doorgaan.
 • Examens volgen de veiligheidsmaatregelen die ook van toepassing waren bij de vorige examenreeks.

Lees meer over