Negen verdachten uit onze regio regelden valse Corona Safe Tickets bij dokter in Luik

Screeningstest op COVID-19 vanuit de auto voor ziekenhuisopname
Negen verdachten uit het grondgebied waar het parket Leuven over waakt hebben in volle coronaperiode valse Corona Safe Tickets laten genereren bij een dokter in Luik. Er werd hen een minnelijke schikking van 750 euro voorgelegd.  

Eens de registratie actief was, konden de betrokkenen valse Corona Safe tickets op hun smartphone aanmaken. Zo kregen ze toegang tot vrijetijdsactiviteiten. Bij het parket Halle-Vilvoorde gaat het bijvoorbeeld om dertig beklaagden waarvoor een speciale themazitting werd gehouden vandaag. Of het parket van Leuven een themazitting zal houden, moet nog bekeken worden.

Een dokter uit Luik maakte in de periode mei tot en met november 2021 tegen vergoeding valse COVID-vaccinatieregistraties aan voor personen die hem hierom vroegen. De personen konden dan een vals Corona Safe Ticket genereren op hun smartphone en kregen zo toegang tot restaurants en theatervoorstellingen. Het Corona Safe Ticket diende men in die periode ook voor te leggen als men naar bepaalde landen wou reizen.

Minnelijke schikking

Voor de feiten werd door het parket van Luik een gerechtelijk onderzoek gevoerd. Er werd hiervoor samengewerkt met de politie en het Departement Zorg (voorheen het Agentschap Zorg & Gezondheid). Een audit door het Departement Zorg kon de cliënten van de dokter identificeren. Op basis daarvan zijn per gerechtelijk arrondissement de dossiers en verdachten geïdentificeerd.

Lees meer over