KTg Uilenspiegel start dit jaar niet meer op

ktg Uilenspiegel
Theatergezelschap KTg Uilenspiegel heeft beslist om dit jaar niet meer op te starten. Vanaf januari staan ze weer op de planken met een nieuwe productie. De acteurs kondigden dit aan in een ludiek filmpje.

"We hebben de beslissing genomen om ons seizoen (pas) op te starten vanaf januari 2021. Ook zullen we geen extra stuk programmeren in het komende seizoen. Ondanks het grote gemis, blijven er momenteel te veel onzekerheden om met een gerust gemoed aan het repeteren te slaan.Bovendien vallen we duidelijk in de risico-categorie van evenementen, die mensen van verschillende generaties samenbrengen", laat het bestuur van KTg Uilenspiegel weten.

Welke gevolgen heeft dit voor:

* de abonnees:

"We dragen nog de gevolgen van het vorige afgebroken seizoen mee, waarin we door omstandigheden geen volwaardige programmatie konden aanbieden. De tegemoetkoming is eenvoudig: iedereen die afgelopen seizoen een abonnement had, gebruikt dat abonnement om naar de geplande nieuwe voorstellingen te komen. Een extra voorstelling valt weg, we opteren er ook voor om geen nieuwe abonnementen te drukken, volgend jaar uitzonderlijk dus enkel losse entrees voor nieuwe gegadigden."

* de adverteerders/sponsors:

"Onze adverteerders worden op de hoogte gebracht dat financiële steun welkom is, maar gezien we beseffen dat ook de meeste bedrijven een slecht jaar doormaken, kunnen ook zij hun advertenties (en abo’s) kosteloos laten doorlopen naar het komende seizoen."

* Het Toneelateljee:

"Toneelateljee-leden tenslotte, hebben niet alleen hun jaar en productie niet kunnen afmaken, de eerste uitwijkmogelijkheid die we oorspronkelijk voor ogen hadden (spelen eind september) valt ook in het water. Ook voor hen stellen we voor dat ze volgend jaar het stuk waaraan ze het afgelopen seizoen gewerkt hebben, toch op de planken kunnen krijgen."

"Hou het allemaal veilig en gezond en we zien jullie heel graag terug in het Uilenspiegeltheater wanneer de meeste zaken weer als “normaal” aanvoelen. Geniet ondertussen van ons filmpje."

Uilenspiegel

Lees meer over