Werken Grote Pastorie in Kampenhout van start gegaan

23 december 2021 | 16u59 | Gepost door connyjuste@yahoo.com
oude pastorie
Op maandag 13 december 2021 zijn de voorbereidingen voor de restauratie- en uitbreidingswerken aan de Grote Pastorie in Kampenhout van start gegaan. 

De werken vatten nog dit jaar aan op vraag van de Vlaamse overheid. Daardoor ontvangt het lokaal bestuur subsidies voor de restauratie van het interieur. Als eerste gebeurt dan ook een onderzoek naar en demontage van interieurelementen die de gemeente wenst te bewaren.

Volgens de planning duren de werken één tot anderhalf jaar. Nadien wordt de Grote Pastorie de uitvalsbasis voor de teams Omgeving en Infrastructuur van de gemeente Kampenhout. In de nieuwe glazen tuinkamer kan onder andere het college van burgemeester en schepenen samenkomen.

In totaal worden er drie grote restauratiewerken gestart:  de Grote Pastorie, het Godshuis (het vroegere OCMW-gebouw) en het Kasteel Van Bellinghen. Voor het kasteel is het voorontwerp in opmaak, voor het Godshuis zoekt de gemeente binnenkort de ontwerper. De precieze planning is nog niet gekend, maar de gemeente wil de drie projecten aansluitend en mogelijk zelfs overlappend uitvoeren.

Lees meer over