Provincie investeert in nieuwe fietspaden in Oud-Heverlee

Stefan Van de Weyer
4 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De provincie Vlaams-Brabant investeert 62.620,73 euro voor nieuwe fietspaden langs de Waversebaan in Oud-Heverlee. Bij de start van de werken in 2012 betaalde de provincie al 62.620,73 euro uit. Dit brengt het totale subsidiebedrag op 125.241,45 euro.

Het tracé meet ruim 580 meter en loopt van de Boslaan tot voorbij het kruispunt met de Dorpstraat. Er werd gekozen voor aanliggende fietspaden in een monolithische grijze betonverharding van 1,75 meter met naastliggende voetpaden van gemiddeld 75 centimeter. Op deze plaats bevinden zich kort bij elkaar twee scholen. De oude 1,20 meter smalle fietspaden in betonstraatstenen voldeden al lang niet meer aan de kwaliteitseisen van een hedendaags fietspad.

Investeren in fietsen

“Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat  woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen dichter bij elkaar brengt”.

Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot tachtig procent gesubsidieerd worden. De provincie subsidieert veertig procent van de kosten van de fietsinfrastructuur. Vlaanderen legde, naast de provinciale subsidie, eenzelfde subsidiebedrag op tafel voor deze realisatie.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer