Afbraak bovengrondse hoogspanningsluchtlijn van Pellenberg over Kerkom naar Tienen: 11 kilometer lang

De kaart van de werken
De start van de afbraak van de bovengrondse luchtlijn tussen Pellenberg en Tienen start midden november 2021 met de afbraak van een hoogspanningslijn (70kV) tussen Pellenberg en Tienen, door de netbeheerder. De hoogspanningslijn is einde levensduur. Over een afstand van 11 kilometer verwijdert Elia 94 hoogspanningsmasten en bijhorende elektriciteitsdraden. De werken duren tot juni 2022.

Netbeheerder Elia start met de afbraak van een hoogspanningslijn ter hoogte van het hoogspanningsstation in Tienen aan de Elzenbosveldweg. De hoogspanningslijn loopt verder via de gemeenten Boutersem en Lubbeek. Elia breekt in totaal 94 hoogspanningsmasten af over een afstand van 11 kilometer. De voorbije jaren heeft Elia nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels aangelegd die de transportcapaciteit van deze hoogspanningslijn vervangen. De bevoorrading van elektriciteit in de regio blijft op deze manier gegarandeerd.

 “ Dankzij de aanleg van nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels elders in de regio kunnen we deze verouderde hoogspanningslijn afbreken en de elektriciteitsbevoorrading garanderen.” zegt Carolien Pouleyn, Project Communications Officer van Elia.

In fasen

De afbraak van de hoogspanningslijn gebeurt in verschillende fasen. De werken starten midden november 2021 en duren normaal tot juni 2022. In functie van het weer en het algemene verloop van de werf, kan de planning wijzigen. Elia start met de afbraakwerken in het hoogspanningsstation in Tienen en schuift per fase op in de richting van het overgangsstation in Pellenberg. Elia verwijdert per fase de elektriciteitsdraden en de hoogspanningsmasten. Hierdoor blijft de hinder beperkt in tijd en ruimte. De netbeheerder neemt persoonlijk contact op met eigenaars met een hoogspanningsmast op hun perceel. De grotere hoogspanningslijn blijft staan . Deze hoogspanningslijn  is te herkennen aan de grotere masten. De grotere hoogspanningslijn is belangrijk voor de bevoorrading van elektriciteit voor de naburige regio’s.

Info:  www.elia.be/projecten  .  Buurtbewoners ontvangen een brief met meer informatie over de werken. Bij vragen over deze werken kunnen zij contact opnemen via het e-mailadres omwonenden@elia.be  of via de gratis infolijn 0800 11 089 (CH)

Lees meer over