Woonzorgcentra pleiten voor verhoogde testcapaciteit covid-19

1 April 2020 | 10u10 | Gepost door redactie
Hoeveel coronapatiënten zijn er momenteel opgenomen in UZ Leuven?
Zorg Leuven benadrukt dat het belangrijk is om te weten welke bewoners het coronavirus hebben en welke bewoners niet, zodat ze beide groepen optimaal kunnen verzorgen en het schaars beschermmateriaal op de juiste manier kunnen benutten. Ze doen ook een oproep om sneller en meer bewoners én ook zorgpersoneel te kunnen testen.
Het bericht Woonzorgcentra pleiten voor verhoogde testcapaciteit covid-19 verscheen eerst op Leuven Actueel.

Iedere dag registreert elk woonzorgcentrum van Zorg Leuven bij het agentschap Zorg en Gezondheid het aantal bewoners dat (mogelijk) besmet is met het coronavirus en eventuele bewoners die overleden zijn aan covid-19. “We begrijpen dat deze cijfers nodig zijn om de omvang van de besmetting en impact van het coronavirus op bewoners van woonzorgcentra in kaart te brengen,” stelt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven. “Maar het gebrek aan testen voor het virus maakt dat onze cijfers amper bevestigde besmettingen betreffen. Hoe kan je dan een eenduidig beeld samenstellen? Wij pleiten voor meer testcapaciteit voor alle woonzorgcentra om zo sneller een zicht te krijgen op hoe we onze afdelingen moeten organiseren.”

Oproep voor verhoogde testcapaciteit in woonzorgcentra

Zorg Leuven vraagt niet alleen dat alle bewoners van haar woonzorgcentra getest kunnen worden, maar roept ook op om alle medewerkers van diezelfde WZC’s te kunnen laten testen. Die verhoogde testcapaciteit zou woonzorgcentra ook toelaten om bewoners die besmet zijn met het coronavirus af te zonderen van niet-besmette bewoners én zorgpersoneel efficiënter te kunnen inschakelen. Tot nu toe werkt Zorg Leuven met cohorte-afdelingen binnen haar woonzorgcentra met besmette bewoners. Zodra er de eerste bewoner bevestigd besmet was met covid-19, werden alle bewoners van dezelfde afdeling die een of meerdere symptomen vertonen als mogelijk besmet beschouwd. Deze preventieve aanpak houdt in dat ook potentieel besmette bewoners afgezonderd werden om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Nu ook in het grotere woonzorgcentrum Edouard Remy twee besmettingen bevestigd zijn, start het WZC met een afzonderlijke cohorte-afdeling waar alle bevestigde besmette bewoners afgezonderd worden. Uiteraard werden alle betrokkenen en de families van de bewoners vooraf verwittigd.

“Het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt om de potentieel besmette bewoners als één groep te beschouwen en apart te verzorgen van de niet-besmette bewoners. Via een cohorte-afdeling wordt dit mogelijk”, zegt Sophie Maes, een van de twee interne Coördinerend en Raadgevend Artsen (CRA’s) van WZC Edouard Remy. “Dus ook voor ons is dit een nieuwe manier van werken waarbij we zowel chronische zorg als curatieve zorg bieden om zoveel mogelijk bewoners te genezen. Indien nodig, kijken we ten slotte ook in overleg met familie van de bewoner, zijn huisarts en in overeenstemming met de wensen van de bewoner of een ziekenhuisopname mogelijk is als de symptomen alsnog erger worden.”

“Omdat er weinig tot geen lege bedden in het woonzorgcentrum zijn, bouwen we daarom een van onze grotere ruimtes om tot een cohorte-afdeling, gaat Bieke Verlinden verder. “Op die manier kunnen we hopelijk andere bewoners blijven vrijwaren van het virus, medebewoners beter geruststellen, onze medewerkers op de juiste manier ondersteunen en de schaarse beschermingsmaterialen zo optimaal mogelijk inzetten.”

Tekort aan beschermend materiaal en zuurstofconcentrators

Zo is er een tekort aan beschermend materiaal,  zuurstofconcentrators en thermometers. “Vorige week kregen we een nieuwe lading chirurgische mondmaskers om onze medewerkers te beschermen als zij besmette bewoners verzorgen”, aldus Bieke Verlinden verder. “De stock wordt goed gerationaliseerd; we springen heel zuinig om met deze materialen, maar het was al snel duidelijk dat deze lading niet zal volstaan.” “Daarnaast is er een tekort aan schorten en FFP2 en FFP3-mondmaskers om al ons zorgpersoneel te beschermen, vult Sophie Maes aan. “Ook materiaal om de bewoners te ondersteunen zoals zuurstofconcentrators moet makkelijker beschikbaar zijn.”

Oproep inleveren beschermend materiaal en thermometers

We willen alsnog een warme oproep doen aan iedereen die mondmaskers van het type FFP1, FFP2 of FFP3, beschermschorten of thermometers heeft. Heb je nog een of meerdere mondmaskers, beschermschorten of thermometers in huis? Dan mag je die afleveren aan het onthaal van WZC Edouard Remy, A. Vesaliusstraat 10 bus 4, 3000 Leuven. Bel even aan, want je mag het woonzorgcentrum niet betreden. Dan kan je je pakje aan de voordeur neerzetten. Het onthaal haalt het vervolgens op.

Ten slotte benadrukt Zorg Leuven dat de woonzorgcentra zoveel mogelijk contact probeert te houden met de familie van de bewoners. “We maken er een punt van dat we om de twee dagen telefonisch contact onderhouden met iemand van de familie van de bewoners om ook zo goed mogelijk te informeren. Ik kan als voorzitter alleen maar trots zijn op onze medewerkers die in deze uitzonderlijke omstandigheden zo gedreven en warm betrokken zijn bij de verzorging van onze bewoners”, besluit Bieke Verlinden.

Het bericht Woonzorgcentra pleiten voor verhoogde testcapaciteit covid-19 verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over