Onteigeningen op komst door herinrichting Mechelsesteenweg

Mechelsesteenweg
De herinrichting van de Mechelsesteenweg (N26) tussen de ring rond Leuven (R23) en het op- en afrittencomplex met de E314 krijgt vorm. Het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Leuven en de gemeente Herent keurden onlangs de ontwerpplannen voor een verkeersveilige inrichting van de gewestweg tussen Leuven en Herent goed. Op maandag 30 mei krijgt de bevolking de plannen te zien op een infomoment.   

Na enkele jaren onderzoek en overleg tussen alle partners werd dit voorjaar de knoop over de herinrichting van de Mechelsesteenweg doorgehakt. Zo ligt er nu een eerste ontwerp op tafel dat het aantal onteigeningen zoveel mogelijk beperkt. De afgelopen weken vonden er individuele gesprekken plaats om alle betrokken eigenaars als eerste op de hoogte te brengen. De komende maanden wordt het ontwerp concreter uitgewerkt. 

Fiets- en voetgangerstunnels en busbaan naar Herent 

De focus van de herinrichting ligt op een veilige fietsverbinding tussen Herent en Leuven. Ook de doorstroming van het autoverkeer en het openbaar vervoer zal na afloop vlotter verlopen. De verbeteringen op een rij: 

  • Er komt een dubbelrichtingsfietspad aan de westkant van de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26). 
  • Fietsers en voetgangers kruisen de snelweg door middel van twee tunnels onder de op- en afritten en een aparte brug over de snelweg. 
  • Aan de Vlietstraat, ten noorden van het op- en afrittencomplex, komt er een fiets- en voetgangerstunnel om de Mechelsesteenweg over te steken. 
  • Ten zuiden van het op- en afrittencomplex komt er een fiets- en voetgangerstunnel aan Kareelveld. Die was aanvankelijk voorzien aan de aansluiting van de Mechelsesteenweg, maar schuift dus op naar het zuiden.
  • De Mechelsesteenweg (N26a) en Kareelveld-Oost worden afgesloten van de Mechelsesteenweg. Verderop richting Leuven komt een nieuwe, overzichtelijke en veilige aansluiting met verkeerslichten.
  • Er komt een busbaan naar Herent, tussen Kareelveld en de op- en afritten van de E314. Bussen richting Herent moeten zo niet aanschuiven in de file en zullen vlotter en stipter rijden. 

Inloopmoment voor buurtbewoners op 30 mei

Wegen en Verkeer, de stad Leuven en de gemeente Herent organiseren op maandag 30 mei een inloopmoment voor omwonenden en buurtbewoners in de Abdij van Keizersberg (Mechelsestraat 202). Iedereen kan tussen 18 en 21 uur langskomen om het project te ontdekken aan de hand van enkele informatiepanelen of om vragen te stellen aan het projectteam. Wie meer wil weten over de herinrichting van de Mechelsesteenweg kan ook terecht op de website van Wegen en Verkeer.  

Lees meer over