Bezoekers terug welkom op het domein van het Kasteel van Horst

Kasteel van Horst
Het Huis van de Horstgemeenschap is opnieuw geopend voor bezoekers. De Horstgenootschap heeft alles in het werk gesteld om deze zomer families en bezoekers van het domein veilig te kunnen ontvangen. Families met kinderen tot 12 jaar kunnen de Schat van Vlieg zoeken op het domein.

“Het eeuwenoude Kasteel van Horst is een opmerkelijk stuk erfgoed in het hart van het Hageland, dat bezoekers en zeker de kleinsten doet dromen. Alle kinderen, zelfs de allerkleinste, zijn dan ook meer dan welkom op het domein”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme.

Families met kinderen tot 12 jaar kunnen de Schat van Vlieg komen zoeken op het domein van het Kasteel van Horst.
Thema dit jaar is ‘Hoor jij wat ik hoor?’. De deelnemers moeten hierbij luisteren en speuren met hun oren om de opdrachten op te lossen.

Het Huis van het Horstgenootschap is opnieuw geopend deze zomer. Men kan er terecht voor uitleg over het kasteel, wandel- en fietskaarten en streekproducten.

Voor de allerkleinsten is er in het Wagenhuis een hoekje voorzien waar ze ongestoord borstvoeding kunnen krijgen. Het Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat maakt met de stickeractie ’borstvoeding welkom’ voor horecazaken duidelijk dat borstvoedende mama’s er zich thuis kunnen voelen.


Werkzaamheden aan Kasteel

Grote restauratiewerken zijn noodzakelijk om het Kasteel van Horst te kunnen bewaren en opnieuw open te stellen.
De eerste stap is de aanleg van een dam rond het kasteel waarvan de werken reeds gestart zijn. De dam zal een 4 meter brede ring van zand en klei boven de waterlijn vormen en de historische funderingen van het kasteel blootleggen.
 
De dam heeft een drieledige functie:
 
-    De dam zal ervoor zorgen dat ter hoogte van de funderingen aan de waterzijde van het kasteel archeologieputten kunnen gegraven worden. Deze archeologieputten zijn noodzakelijk om bouwhistorische, natuurwetenschappelijke en stabiliteit-technische onderzoeken uit te voeren.
-    Na de onderzoeken zal de dam gebruikt worden als stabiele basis voor gevelstellingen tijdens de volgende restauratiefases.
-    Het agentschap Natuur en Bos zal van de dam gebruik maken om een onderhoud aan de vijver uit te voeren. Dankzij de dam zullen de kasteelmuren tijdens het vijveronderhoud geen grote drukverschillen ervaren. Het waterpeil van de kasteelvijvers zal tijdens dit onderhoud tijdelijk zakken.
 
Ook na de restauratiewerken blijft de dam het kasteel ondersteunen. Hij wordt afgegraven tot net onder de gemiddelde waterlijn en zal dus niet zichtbaar zijn. Zo blijft het oorspronkelijke uitzicht van het kasteel middenin het water bewaard.


Praktisch

Het Huis van het Horstgenootschap is open in juli en augustus van donderdag tot en met zondag en op feestdagen van 13 tot 17 uur.
Schattenjagers kunnen ten laatste om 16 uur nog van start gaan met hun zoektocht. Zij betalen 3 euro per schattenjager die een beloning wil ontvangen.

Lees meer over