Holsbeek is diervriendelijke gemeente

Kirsten Bosmans
4 maanden geleden
door Kirsten Bosmans

De gemeente Holsbeek onderschrijft de beginselverklaring ‘Diervriendelijke gemeente’, die opgesteld werd door de provincie Vlaams-Brabant. De gemeenteraad keurde deze beginselverklaring goed in de raadszitting van 19 november.

De gemeente houdt in haar beleid rekening met het welzijn van mensen, maar ook met dierenwelzijn. Zo heeft de gemeente een schepen bevoegd voor dierenwelzijn, stelt ze huisdierstickers ter beschikking die voor de hulpdiensten duidelijk maken dat er in de woning huisdieren aanwezig zijn, en geeft de gemeente alleen toelating voor geluidsarm vuurwerk, gedurende een half uur in de Nieuwjaarsnacht. De gemeente ziet strikt toe op de regelgeving rond dieren op kermissen en in circussen.

De beleidsnota 2019-24 van de bestuursploeg heeft een apart luik over dierenwelzijn. Ook dieren zijn thuis in Holsbeek. Het gemeentebestuur wil een samenleving die respectvol omgaat met dieren, zoals ook van de baasjes verwacht wordt respectvol om te gaan met de omgeving.

Voor baasjes van honden gaat de gemeente op zoek naar een locatie voor een hondenlosloopzone. Ze voert een zwerfkattenbeleid (sterilisatie), en werkt samen met een erkend dierenasiel. De gemeente zal streng optreden indien vastgesteld zou worden dat mensen thuis onverdoofde (rituele) slachtingen doen.

De politiezone Lubbeek heeft twee inspecteurs beschikbaar als aanspreekpunt voor dierenwelzijn.

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans