Home Vogelzang onder verhoogd toezicht: 's nachts geen verpleegkundigen aanwezig

vogelzang
De druk op de zorgsector is hoog en dat heeft soms gevolgen voor patiënten en bewoners van woonzorginstellingen.

Twee zorgcentra uit onze regio werden onder verhoogd toezicht geplaatst door het Agentschap Zorg & Gezondheid: Home Vogelzang uit Heverlee en  De Lelie in Rotselaar. 

Vogelzang

"Home Vogelzang staat onder verhoogd toezicht omdat er veel tekorten zijn in de zorg, zorgdossiers, zorgplannen en medicatie", zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg & Gezondheid. "Zij hebben verder ook een groot personeelstekort: geen directeur en 6 VTE verpleegkundigen op 17 VTE die ze zouden moeten hebben. Er zijn ook veel tekorten in de infrastructuur zoals de oproepsystemen. Er was ook op verschillende nachten in september geen verpleegkundige permanentie."

Naast de aanmaning hebben ze ook beschermende maatregelen gekregen omdat ze 9 bewoners boven de erkenning hebben opgenomen. "Dit is niet toegestaan. Ze mogen geen nieuwe bewoners opnemen tot ze terug onder de erkenning zitten."

De Lelie

Voor de Lelie gaat het voornamelijk om een vermenging van de werking van het woonzorgcentrum en het centrum voor herstelverblijf. "Een centrum voor herstelverblijf heeft als doel om mensen kortdurend op te nemen, wanneer ze uit het ziekenhuis komen en moeten herstellen van een operatie, zware aandoening of ongeval. De opname is bedoeld om mensen zo veel als mogelijk voor te bereiden op een terugkeer naar huis. Dit wordt ook zo opgenomen in de opname-overeenkomsten die met de zorggebruikers gesloten worden. Een opname in een woonzorgcentrum is bedoeld voor lange termijn/onbepaalde duur. De zorginspectie heeft hier onregelmatigheden vastgesteld. Zo gebeurde het dat bewoners die op de wachtlijst staan voor het woonzorgcentrum, eerst een overeenkomst krijgen voor het aangemeld centrum voor herstelverblijf, soms voor onbepaalde duur. Dit is een oneigenlijk gebruik van het centrum voor herstelverblijf en komt voor het woonzorgcentrum neer op een overschrijding van de erkende capaciteit:107 bewoners met langdurig verblijf tegenover 92 erkende wzc-plaatsen, dit komt neer op een overschrijding van de capaciteit met 15 plaatsen. In combinatie met de vastgestelde tekorten op gebied van personeel, vooral een tekort aan verpleegkundigen, zijn er onvoldoende garanties op een goede zorg voor de bewoners."

Lees meer over