Sanering Leigracht in Oud-Heverlee voltooid

19 februari 2020 | 16u14 | Gepost door redactie
Sanering Leigracht in Oud-Heverlee voltooid
De provincie Vlaams-Brabant heeft de Leigracht in de Doode Bemde in Oud-Heverlee gesaneerd om de ecologische toestand van de beek te verbeteren.
Het bericht Sanering Leigracht in Oud-Heverlee voltooid verscheen eerst op Leuven Actueel.

De saneringswerken aan de Leigracht in het natuurreservaat ‘De Doode Bemde’ waren noodzakelijk omdat jarenlange lozingen van afvalwater leidden tot de afzetting van een vervuilde sliblaag op de bodem van de beek. Ondertussen is het rioleringsstelsel sterk uitgebouwd en wordt het afvalwater naar een waterzuiveringsinstallatie geleid waardoor de Leigracht niet langer het huishoudelijk afvalwater ontvangt. “Daarom is het zinvol om nu de vervuilde sliblaag voorgoed te verwijderen en zo de oorspronkelijke toestand van de beek te herstellen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

De werken kaderen binnen het natuurinrichtingsproject ‘Dijlevallei’ en verliepen in samenwerking met de gemeente Oud-Heverlee, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij. De firma Heyrman-De Roeck verwijderde het vervuilde slib machinaal en voerde het af naar een verwerkingsbedrijf. De totale kostprijs van de werken bedraagt 271.626,85 euro.

“Dankzij deze slibruiming zal de vallei van de Leigracht weer kunnen evolueren naar een ecologisch meer waardevolle toestand zodat er opnieuw meer leven in en rond het water te vinden zal zijn”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Het bericht Sanering Leigracht in Oud-Heverlee voltooid verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over