Jonge torenvalken hebben het best naar hun zin in nestkasten op Elia-masten

eliamast
Sinds 2007 zijn meer dan 300 jonge torenvalken geboren in nestkasten die op de hoogspanningslijn van Elia tussen Tienen en Sint-Truiden hangen. Tien nestkasten hangen er zo'n tien meter boven de grond. Door de ligging (hoog en in de buurt van landbouwgebied) zijn de nesten een groot succes voor deze vogelsoort.

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet die instaat voor de transmissie van elektriciteit, werkt alt een vijftiental jaren samen met de vogelwerkgroep van Natuurpunt Oost-Brabant.

“In 2006 kreeg Elia de vraag om nestkasten voor torenvalken te hangen op masten van de luchtlijn tussen Tienen en Sint-Truiden”, vertelt Ilse Tant, chief community relations officer van Elia. “Na analyse van de beste oriëntatie voor het broedsucces, de bereikbaarheid van de mast en de mogelijkheid om de nestkast stevig vast te hangen, besliste Elia om tien nestkasten te hangen. Door de ligging in landbouwgebied is het project een echte win-win: landbouwers hebben namelijk minder teelverlies doordat de valken op muizen en andere kleine knagers jagen die in hun gewassen zitten. Ook voor de vogels zelf is het een zeer geschikte habitat.

De nestkasten hangen 8 à 10 meter boven de grond, de torenvalken kunnen zo goed prooien spotten en vrij in- en uitvliegen. De kasten hangen stevig vast en bewegen niet door de wind. Zo geniet de torenvalk van een rustige omgeving. De kans op eierroof is daardoor ook heel klein.

Lees verder onder de foto

elia2

Philippe Smets, wetenschappelijk ringer: “Deze factoren zorgden ervoor dat vanaf de start de nestkasten succesvol waren. In 2007 konden we al 30 jongen ringen. 2011 was het beste jaar met het ringen van 43 jongen. Er waren ook mindere jaren, zoals in 2016 met slechts 12 jongen. Maar in 2020 zaten we weer op 32 jongen. Dit jaar konden we twee nesten ringen (9 torenvalken). De anderen nesten zaten nog met te kleine jongen of eieren. Die gaan wij op vrijdag 24 juni ringen.”

Om de jongen te ringen, klimt een medewerker van Elia in de mast. Hij of zij is hiervoor opgeleid en gemachtigd. Eenmaal bij de nestkast steekt de medewerker de jongen in een speciale zak en brengt he zo mee naar de begane grond. Daar wacht een wetenschappelijke ringer die enkele paramaters opneemt zoals vleugellengte en geslacht. Daarna worden de jongen geringd en veilig terug naar hun nest gebracht.

Lees verder onder de foto

elia3

Elia hing op diverse locaties in België nestkasten voor toren- en slechtvalken en zelfs voor een visarend. In de Rupelstreek werden onlangs nog drie slechtvalken geringd. De teller staat daar op meer dan 50 slechtvalkjes tijdens de voorbije 20 jaar. Maar Elia denkt ook aan de kleinere vogels. In Schelle hing Elia nestkasten voor de gierzwaluw en in Tisselt voor de bosuil.

Met de nestkasten bevordert Elia de biodiversiteit in de buurt van haar installaties. “We zijn ons ervan bewust dat onze luchtlijnen een impact hebben op de omgeving”, klinkt het bij Elia. “We nemen maatregelen die gunstig zijn voor het ecosysteem en de biodiversiteit om de impact te beperken. Deze actie is daar een mooi voorbeeld van. We zetten onze inspanningen ook in de toekomst verder.”

Lees meer over