Nagenoeg alle campussen van KU Leuven starten in code geel

Stad Leuven wenst studenten succes met examens
Alle campussen van de KU Leuven, behalve campus Diepenbeek, starten het academiejaar komende maandag in code geel. De universiteit volgt de circulatie van het coronavirus voor haar 13 campussen op de voet, telkens in nauw overleg met de lokale crisiscellen. Op deze manier kan er snel lokaal geschakeld worden.

Het universitair onderwijs in Leuven gaat komende maandag van start in code geel, dat is de conclusie van het overleg tussen rector Luc Sels en burgemeester Ridouani. Beiden zetelen in de lokale crisiscel voor Leuven en volgen de situatie op de voet. Voor de andere campussen wordt ook daar de situatie bekeken in nauw overleg met de lokale crisiscel. “De universiteiten hebben altijd samen gepleit voor een fijnmazig model waarbij we de situatie campus per campus bekijken”, aldus rector Luc Sels. “Daarbij houden we rekening met de lokale situatie maar ook met de lokale opleidingen en hun specifieke noden. Van zodra de situatie zou veranderen, kunnen we snel schakelen.”

Op campus Brussel zal de eerste week verlopen in code geel, om studenten zo vlot mogelijk kennis te laten maken met hun cursussen. Na één week schakelt die campus naar code oranje. De campussen in Antwerpen en Gent blijven voorlopig in code geel, daarmee volgt de KU Leuven het advies van de lokale crisiscellen.

Op campus Diepenbeek werd er in overleg met de UHasselt en de lokale crisiscel voor gekozen om vanaf de eerste week te starten in code oranje.

“Het verschil met de situatie in maart is dat er nu heel wat nieuwe studenten starten aan onze universiteit. Zij hebben nog geen ervaring met academisch onderwijs en we willen hen zo goed mogelijk begeleiden”, zegt rector Luc Sels. “Daarom blijven we voor onze onderwijsactiviteiten zo lang mogelijk in code geel.”

Voor de studentenactiviteiten in Leuven hanteert de universiteit code oranje. Fuiven, cantussen en dopen zijn sowieso niet toegelaten. Sociale activiteiten in lokalen van de KU Leuven kunnen slechts aan 20% bezetting van het betreffende lokaal met een maximum van 50 aanwezigen. Daarmee wordt voor studentenactiviteiten een strenger regime gehanteerd dan voor de onderwijsactiviteiten. Rector Sels: “Van buitenlandse voorbeelden leren we dat het probleem zich vooral stelt bij activiteiten buiten de auditoria. We geven uitdrukkelijk prioriteit aan onze onderwijsactiviteiten en de introductie van nieuwe studenten in de academische wereld.”

Van geel naar oranje

Van zodra er lokaal beslist wordt om naar code oranje te gaan, kan de universiteit snel schakelen. Deze verschuiving heeft vooral een impact op de bezetting van de aula’s:
- Aula’s met meer dan 150 zitjes zullen slechts voor een vijfde gevuld zijn in plaats van de helft.
- In aula’s met 150-60 zitplaatsen zullen slechts dertig studenten college volgen. 

Voor de lessenroosters heeft dit weinig gevolgen, gezien deze werden opgesteld met code oranje in het achterhoofd. Op die manier worden de roosters zo min mogelijk beïnvloed bij een verschuiving in codes.

Lees meer over