N-VA Leuven wil aanvraag voor speelstraten laten digitaliseren

Speelstraten in Leuven
Wie een aanvraag wil doen om een speelstraat in te richten, moet hiervoor vandaag bij de inwoners van zijn straat van deur tot deur langsgaan. Gezien we momenteel onze contacten moeten beperken tot onze eigen bubbel, is dit verre van een wenselijke situatie. Zeker omdat er nog geen duidelijkheid is over hoe lang we onze contacten nog moeten beperken, vraagt N-VA Leuven om deze procedure te digitaliseren.

Wanneer een aanvraag voor een speelstraat een gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen krijgt, krijgt elke bewoner van de straat hierover een brief. De aanvrager gaat vervolgens langs bij elke woning en vraagt om te tekenen voor akkoord. Hij bezorgt deze bewonersenquête aan de jeugddienst. Wanneer meer dan de helft van de bewoners akkoord gaan, kan de speelstraat goedgekeurd worden door de stad.

Katrien Houtmeyers (gemeenteraadslid N-VA Leuven): “Deze procedure is tijdrovend en vraagt veel manuele administratie en opvolging. Dit jaar was er omwille van de coronacrisis bovendien een bijkomend probleem: de initiatiefnemers konden niet gaan aanbellen bij de bewoners om goedkeuring te vragen.”

Debby Appermans (gemeenteraadslid N-VA Leuven): “Daarom vragen we om de aanvraagprocedure voor een speelstraat volledig te digitaliseren. Na een positief advies kan het gemeentebestuur een e-mail of, indien nodig, een brief sturen naar elke woning in de betrokken straat met daarin een code en link naar een website waarmee er online en anoniem gekozen kan worden om de aanvraag al dan niet te ondersteunen.”

Lees meer over