N-VA kritisch nadat stad pand Domo koopt: "Toonbeeld van slecht beleid"

Domo Meubelen in Leuven
“Een dure impulsaankoop die symptomatisch is voor het gebrek aan visie." Dat vindt de Leuvense N-VA van het feit dat de stad Leuven de winkelruimte en het magazijn van Domo op de Bondgenotenlaan heeft aangekocht voor een prijs van vier miljoen euro.

“Deze aankoop heeft veel weg van een impulsaankoop en is een toonbeeld van slecht beleid: Er wordt vier miljoen euro uitgegeven, die niet gebudgetteerd was. Daarnaast is het volstrekt onduidelijk hoe deze aankoop kadert in de globale visie van dit bestuur op het vlak van cultuur en nachtleven, als er al sprake kan zijn van enige visie. Tot slot stellen wij vast dat er geen enkel plan van aanpak en exploitatie uitgewerkt werd voorafgaand aan deze aankoop. Wij begrijpen niet dat het stadsbestuur zonder plan en dus ‘blind’ aan een dergelijk avontuur begint", zeggen Debby Appermans en Pieterjan Vangerven, gemeenteraadsleden voor N-VA.

“Het stadsbestuur betaalt vier miljoen euro voor een deel van het pand van Domo in de Bondgenotenlaan. De 21 studio’s die het gebouw telt, worden niet mee verkocht. Zeker in deze onzekere financiële tijden, waar de Leuvenaar elke euro twee keer moet omdraaien om de energiefactuur te kunnen betalen, waar de personeelskosten door de inflatie met 10% zullen stijgen en de impact van de stijgende bouwkosten op de lopende projecten volstrekt onduidelijk is, is het gewoon geen uiting van goed bestuur om zonder plan en blind aan een dergelijk avontuur beginnen", vindt Vangerven.

“De vier miljoen euro die betaald werd, betreft dan nog enkel de aankoopprijs, zonder rekening te houden met eventuele renovatie en- aanpassingswerken. De prijs zal dus zeker nog oplopen. Een ander heikel punt dat veel vragen oproept is de functie die het stadbestuur aan dit gebouw wil geven: een nachtclub. En dat terwijl er zich boven het pand 21 studio’s bevinden en dit gebouw omringd is door woningen en appartementen. Hoe zal men de rust van de boven- en omliggende buren waarborgen? Verder is het volstrekt onduidelijk hoe en wie dit dan zou uitbaten en onder welke voorwaarden. Er heerst dus erg veel onduidelijkheid over dit project, zowel wat de invulling, uitbating als het volledige financiële plaatje betreft", stelt Appermans.

“Tot slot vragen we ons af hoe deze aankoop past in de globale visie van dit stadbestuur op het vlak van cultuur en nachtleven? Als er al sprake kan zijn van enige visie. Met de Stelplaats werd er recent al de komst van een fuifzaal aangekondigd. Daarnaast zijn er in Leuven al talrijke andere plaatsen waar evenementen mogelijk zijn, denk bijvoorbeeld aan Opek, de stadsschouwburg, het Depot, de plannen voor de podiumkunstenzaal, … Hoe deze aankoop in dat plaatje past is volstrekt onduidelijk. Deze aankoop heeft dan ook heel veel weg van een impulsaankoop", klinkt het.

Lees meer over