Mobiliteits-en klimaatplannen voor Kessel-lo nemen de publieke parkeerplaatsen in het vizier

17 februari 2021 | 12u02 | Gepost door annpeeters
Nog één week gratis parkeren op straat in Leuven
De Stad Leuven heeft op 11 december 2020 de opmaak van een globaal mobiliteitsplan voor Leuven gegund voor een ferme kostprijs aan de twee studiebureaus Vectris en Buur. Tegelijk start ze met de opmaak van een lokaal mobiliteitsplan voor Kessel-lo en Korbeek-lo. Voor Kessel-Lo zal de opmaak van het mobiliteitsplan gebeuren in de schoot van het klimaatnetwerk Leuven2030, dat het Kesselse mobiliteitsplan als een “strategisch experiment” ziet waarmee “systemische veranderingen worden nagestreefd”. Ook de digitale bevraging (Vorm 3010) waarmee dit experiment werd afgetrapt, wordt mede aangestuurd door Leuven2030. N-VA Leuven heeft vragen bij deze complexiteit waarbij mobiliteit enkel wordt benaderd vanuit klimaatbeleid en de publieke parkeerplaats het kind van de rekening dreigt te worden.

Gemeenteraadslid Zeger Debyser: “Zoals reeds vroeger aangestipt hebben de oppositiepartijen geen bestuursmandaat binnen Leuven2030 en dus ook geen enkel zicht op de besluitvorming. Wij worden als oppositiepartij buitenspel gezet. Memento het circulatieplan voor de binnenstad. Ik stel me daar vragen bij. Wij vragen dan ook meer betrokkenheid en transparantie bij de besluitvorming. De meerderheid heeft het graag over verbinden maar doet dat ook hier weer enkel binnen eigen kring. De klimaatplannen van Leuven2030 en de mobiliteitsplannen van de Stad Leuven worden bovendien sterk vermengd. Zo blijkt uit de digitale bevraging dat men reeds uitgaat van een welbepaalde visie, die duidelijk is ingegeven door het klimaatproject van Leuven2030 en de reële mobiliteitsnoden van de inwoners van Kessel-Lo hier ondergeschikt aan zijn. Wij pleiten voor een écht open bevraging, zonder taboes. Het verband tussen klimaatbeleid en mobiliteit snappen we, maar mobiliteit is zoveel meer dan klimaat.”

Gemeenteraadslid Veerle Bovyn : “In de commissie mobiliteit wezen we er bovendien reeds op dat de digitale bevraging meermaals kan worden ingevuld en dus weinig representatief is. De vraagstelling is vaak tendentieus en gaat uit van een welbepaalde visie, ingegeven door het klimaatproject. Deze vraag uit de bevraging illustreert dit: Parkeerplaatsen nemen veel openbare ruimte in. Die ruimte komt vrij als we ons anders gaan verplaatsen, meer gebruik maken van deelauto’s en voorzien in parking op privaat domein. Waarvoor zou jij de vrijgekomen openbare ruimte graag gebruiken?” Een echte open bevraging zou in de eerste plaats ook moeten peilen naar de parkeerbehoeften in Kessel-lo, maar dat is hier niet het geval. Deze stap wordt overgeslagen en er lijkt al vast te staan dat er publieke parkeerplaatsen op straat zullen verdwijnen, zonder dat de Kesselaars hierover bevraagd werden. Ook de e-wagens en deelwagens hebben nochtans parkeerplaatsen nodig. En is het vervangen van publieke parkeerplaatsen op straat door dure ondergrondse parkeerplaatsen wel een sociaal project? Wat met bewoners van rijhuizen die geen oprit en/of garage hebben bij hun woning? Gaan zij hun wagen nog gemakkelijk kwijt geraken? En wat met mindermobiele en oudere medeburgers, verliezen zij het recht op een parkeerplaats vlak bij hun woning? Het stadsbestuur mag dan wel overal trots uitpakken dat de inwoners mee “vorm mogen geven” aan Kessel-Lo, het is en blijft een feit dat inspraak ook nu weer enkel mogelijk blijkt binnen een reeds vooraf strak afgebakend en beperkt ideologisch kader. Dat is jammer.”

Ook wij zijn voor een meer duurzame mobiliteit, veilig fietsverkeer-, veilige schoolroutes, deelmobiliteit, begaanbare voetpaden. Tezamen met creatief groen in de straat, groene pleinen en parken, en waterdoorlaatbare parkeerplaatsen, maar de aanval die nu wordt ingezet tegen de publieke parkeerplaats als kern-element in het mobiliteitsbeleid, daar passen wij voor.

Lees meer over