Leuvense kinderopvang trekt aan de alarmbel

24 november 2021 | 13u56 | Gepost door annpeeters
Proefproject dringende kinderopvang bij onthaalouders
De Leuvense opvanginitiatieven voor baby’s en peuters zitten op hun tandvlees, nu de vierde coronagolf in alle hevigheid losbarst en hen confronteert met een personeelstekort met verstrekkende gevolgen.

De kinderopvang kwam de laatste maanden regelmatig in de media, onder meer om het structurele tekort aan kinderbegeleiders onder de aandacht te brengen en de hoge werkdruk door het hoge aantal kinderen per kinderbegeleiders aan te kaarten.

Daarbovenop komt nu de vierde coronagolf. De corona-gerelateerde afwezigheden (besmettingen, hoogrisicocontacten en quarantaineverplichtingen) maken de personeelspuzzel moeilijk tot onmogelijk. Maar in de kinderopvang circuleren ook heel wat andere infecties die tot afwezige medewerkers leiden, en is er personeelsuitval door de hoge werkdruk en de moeilijke werkomstandigheden die nu al bijna 2 jaar duren.

Waar mogelijk springen verantwoordelijken en stafmedewerkers in de groepen in, als zij zich niet moeten bezighouden met het managen van corona-uitbraken (communicatie met ouders, communicatie met Agentschap, communicatie met contacttracers allerhande,..). Meer en meer groepen of zelfs hele vestigingen moeten gesloten worden omdat de handen ontbreken. Ook op vlak van bezetting is de impact groot, met alle financiële gevolgen van dien.

Om de leefbaarheid voor deze sector te bewaken, zijn, volgens de Leuvense kinderopvanginitiatieven, dringend een aantal ingrepen nodig:

• De boostervaccins voor kinderopvang met spoed toedienen bij de Leuvense kinderdagverblijven;

• De bereikbaarheid van agentschap Opgroeien verhogen (24/24u, 7d op 7), om uitbraken snel te kunnen signaleren, adviezen te kunnen aftoetsen en gedragen beslissingen te nemen rond sluitingen, zodat compensatie gegarandeerd is;

• De beslissingskaders tussen de diverse adviserende instanties (o.m. Eerstelijnszone, Opgroeien en Zorg en Gezondheid) op elkaar en op de situatie op de werkvloer afstemmen;

• De compensatieregeling opnieuw veralgemenen en uitbreiden, om de impact van sluiting, verlaagde bezetting door quarantaine, ziekte,.. van kinderen, te compenseren;

• Budget voorzien voor de zelftests om nog korter op de bal te kunnen spelen bij risicocontacten;

• Een duidelijk, eenduidig ziektebeleid van Opgroeien, dat ook gecommuniceerd wordt naar de ouders.

Ook de getroffen gezinnen verdienen ondersteuning om de inspanningen vol te houden en binnen hun eigen gezin verdere besmetting tegen te gaan, door bij quarantaines geen afwezigheidsdagen aan te rekenen (mits volledige compensatie van de sector), de afname van zelftests bij duidelijke symptomen te stimuleren door ze gratis ter beschikking te stellen en zeker kwetsbare gezinnen op maat te ondersteunen.

"Met dit signaal vragen we dringend extra ondersteuning voor de sector want dit trekken we niet meer lang. Dit zijn maatregelen op korte termijn, maar ook de lange termijn mag niet uit het oog verloren worden. De onderinvesteringen in de sector hebben ertoe geleid dat deze golf er een te veel is, met gevaar voor de zorgcontinuïteit en de opvangkwaliteit, zeker bij verdere uitval van personeel", zeggen de verantwoordelijken van Kinderdagverblijf ’t Eekhoorntje - Kinderdagverblijf Ferm Wilsele – Kinderopvang Zorg Leuven – Kinderdagverblijf de Ballon – Kinderdagverblijf Wigwam – Kinderdagverblijven KU Leuven – Kinderdagverblijf ’t Anemoontje – Kinderdagverblijf de Pagadderkes – Kinderdagverblijf Beaufort – Kinderdagverblijf Op Kleine Voetjes – Kinderdagverblijf ’t Prutske, ’t Klavertje, ’t Kapoentje en Kinderdagverblijf Kinderrijk.

Lees meer over