Leuven vraagt met Fonske aandacht voor problematiek van mensenhandel

Fonske gehuld in het blauw
Het standbeeld Fonske op het Rector De Somerplein is vandaag gehuld in een blauw doek met een blauw hart. Stad Leuven vraagt hiermee aandacht voor de problematiek van mensenhandel en geeft zo ruchtbaarheid aan de Werelddag tegen Mensenhandel. Het blauwe hart is het internationaal symbool van de strijd tegen mensenhandel en van de solidariteit met slachtoffers ervan.

Mensenhandel is een fenomeen dat alle landen in de wereld treft, ook België. Naar schatting worden in België 23.000 mensen slachtoffer van mensenhandel. Het fenomeen kan verschillende vormen aannemen, maar gaat steeds gepaard met - voornamelijk seksuele of economische - uitbuiting. Daarbij komen slachtoffers in vernederende en mensonterende omstandigheden terecht. Slachtoffers van mensenhandel zijn vrouwen, mannen en kinderen die worden gerekruteerd met als doel hen uit te buiten in de prostitutie, gedwongen criminaliteit, bedelarij of orgaanhandel of op economisch vlak. 

Een groot deel van de slachtoffers blijft onder de radar, slechts een klein deel vindt zijn weg naar gespecialiseerde centra voor opvang en begeleiding. Slachtoffers kunnen in België in alle discretie terecht bij de organisaties Pag-Asa, Payoke en Sürya. Een vermoeden van mensenhandel meld je best bij de lokale politie. 

Wereldwijde campagne
De stad Leuven geeft met deze actie gevolg aan de oproep van de federale overheid, het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), UNODC Goodwill Ambassador Ozark Henry en de centra voor slachtoffers van mensenhandel aan alle provinciehoofdsteden. 30 juli is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot 'Werelddag Tegen Mensenhandel'. Het is een wereldwijde campagne die de problematiek van mensenhandel duidelijker naar voren schuift om zo te kunnen optreden tegen daders en slachtoffers te kunnen opvangen. België is sinds 1995 een pionier in de strijd tegen mensenhandel.

Lees meer over