Joorzangers brengen lied over circulatieplan: "Mei nen oto kinde Leive nemieë in"

Sirkulooseplan

De Joorzangers hebben een nieuw nummer uitgebracht: deze keer is het circulatieplan, ofwel et sirkulooseplan, het thema. De boodschap is duidelijk: met de auto kan je Leuven niet meer binnen. Een stevige oorwurm in het sappige Leuvense accent.  

Het filmpje kan je hier terugvinden. Wij geven jullie hieronder de lyrics van het nummer mee, uiteraard in het Leives.

Sirkulooseplan

1.As ge mei den oto es noo Leive komt,
zikt dan e parkeirploitske onder de grond.
Da’s den besten rood da’k ik on aale jeive kan,

anders zitte vast in et sirkulooseplan

Refroën:

Mei nen oto kinde Leive nemieë in
Ge moet ni probeiren, et ieë gieëne zin.
Zèlefs mei ne motseklet, as ge d’er al ieënen et,

grokt in Leive ni tot up de Gruete Mèt.

2.‘k Em et uek al zeive kieëre geprobeid,
Teige da’k in’t stad was, stond ek geblokeid.
‘k Kost allieën nog vrum koume tot up den boelvaar,
Wa da’k ook probeide ik was altoëd de sigaar.

3. Da komt allemoo dei da sirkulooseplan
‘k Em er wel van gued, moo ‘k snap er ni veil van.
Van de stoose noo Sin-Jookob moete ieëlemoo rond,

Da verstoo toch niemand, zèlefs gieënen dueven ond.

Melodie & inspiratie: ‘Pas de place pour me garer’ van Robert Cogoi

Leivesen tekst : Jean Vandeuren/Hugo Geeraerts 2020.

Met dank aan Rüdiger Vangeel van Leivenieër.be voor de omzetting.

Lees meer over