Hoger Onderwijs behoudt coronamaatregelen tot eind februari

8 december 2020 | 10u10 | Gepost door annpeeters
aula
De universiteiten en hogescholen behouden hun huidige coronamaatregelen tot eind februari, het moment waarop de situatie opnieuw geëvalueerd zal worden. Voorzichtigheid blijft geboden. Het hoger onderwijs verschilt immers op belangrijke punten van het leerplichtonderwijs. “We kiezen nu voor stabiliteit, maar wel met een duidelijk perspectief”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “In plaats van kleine versoepelingen op de korte termijn, die misschien snel weer ingetrokken moeten worden, kiezen we om de inspanningen langer aan te houden, zodat we erna ingrijpender kunnen versoepelen”.

In het hoger onderwijs is afstandsonderwijs voorlopig de norm. Sinds 30 november kunnen er weliswaar enkele essentiële zaken fysiek georganiseerd worden als het echt noodzakelijk is of ter wille van de meest kwetsbare studenten. Zo kunnen er essentiële practica, stille studieplekken en campusmomenten georganiseerd worden voor studenten die hier echt nood aan hebben. Hiervoor mag echter maximaal 10% van de campuscapaciteit benut worden. Universiteiten en hogescholen kunnen bovendien nog altijd strenger zijn. Die strenge maatregelen zijn nodig omdat studenten een heel andere populatie zijn dan scholieren of leerlingen van de lagere school. De besmettingsrisico’s zijn anders en alleen al daarom blijft voorzichtigheid geboden.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de vertegenwoordigers van het hoger onderwijs hebben nu in overleg met virologen beslist om de maatregelen op universiteiten en hogescholen te behouden tot eind februari, het moment waarop de situatie opnieuw geëvalueerd wordt. Nu worden eerst de examens georganiseerd in veilige omstandigheden. Het tweede semester zal vervolgens opgestart worden in code rood. Ten vroegste vanaf maart kan er teruggeschakeld worden naar code oranje.

“Veel studenten en docenten hoopten op een snellere versoepeling, maar we willen geen jojo”, zegt Weyts. “Als we te snel versoepelen, dan moeten we die versoepelingen waarschijnlijk snel weer terugschroeven. Het is beter om nog wat langer op de tanden te bijten, zodat we dan daarna duurzaam kunnen versoepelen. De situatie is op dit moment nog altijd precair”.

KU Leuven

KU Leuven deelt het tweede semester op in drie blokken: de eerste vier weken (8 februari - 5 maart), de volgende vier weken tot aan de start van de paasonderbreking (8 maart - 2 april) en de vijf weken erna (19 april - 21 mei). Tijdens deze afgebakende periodes wordt telkens één pandemieniveau aangehouden.

Strenge start

Voor de eerste vier weken van het tweede semester is dat code rood, die ook op dit moment geldt. Dat houdt in dat practica, labo-oefeningen en vaardigheidstrainingen fysiek op de campus kunnen doorgaan, telkens met de nodige veiligheidsmaatregelen. Dit geldt ook voor oefensessies, seminaries of interactiemomenten die niet zonder reëel leerverlies of uitholling van de leerdoelstellingen online kunnen worden aangeboden. Colleges vinden online plaats, met een beperkt aantal uitzonderingen voor bijvoorbeeld vakken waar de slaagkansen klassiek lager liggen. In dat geval kunnen de faculteiten gerichte interactiecolleges of begeleidingssessies op de campus organiseren, met een bezetting van maximaal één op vijf en met respect voor alle veiligheidsmaatregelen.

'Ondanks de vooruitgang die de voorbije weken is geboekt, blijft de situatie in ons land erg fragiel. Daarom kiezen we ervoor om het huidige regime ook door te trekken aan het begin van het tweede semester', duidt rector Luc Sels. 'We moeten een derde golf te allen prijze proberen te vermijden. Daarom is het van belang om streng van start te gaan. Hopelijk laat dat ons toe om in de loop van het semester voorzichtig en bedachtzaam te versoepelen.'

Perspectief op geleidelijke versoepeling

'Met dit duidelijk afgebakende scenario willen we onze studenten ook perspectief bieden. Als de situatie gunstig evolueert, dan is een geleidelijke versoepeling denkbaar. Een mogelijk scenario is dan dat we na de eerste vier weken in code rood, de volgende vier weken overschakelen naar code oranje en na de paasonderbreking kunnen werken in een code geel met een beduidend hogere bezettingsgraad.'

'Om dit perspectief te behouden en waar te maken, is het noodzakelijk om de huidige inspanningen aan te houden. Als alle sectoren van onze samenleving gelijktijdig zouden versoepelen, dan krijgen we wellicht een nieuwe ‘steekvlam’. Het terechte optimisme over de snelle vaccinontwikkeling mag niet leiden tot roekeloosheid. We moeten realistisch blijven en samen werk maken van dat perspectief op een zachtere lente en een mooie zomer.'

Lees meer over