Gouverneur Vlaams-Brabant vraagt Leuvens stadsbestuur 'einde te maken aan onwettige situatie'

21 januari 2022 | 13u33 | Gepost door annpeeters
Stadskantoor Leuven
Het stadsbestuur besliste in 2019 om de oppositie geen stem te geven in het Leuvens klimaatbeleid en Leuven Klimaatneutraal 2030. De gouverneur en het Agentschap Binnenlands Bestuur hebben zich nu uitgesproken over de beslissing van het stadsbestuur om de oppositie te weren uit verschillende beslissingsorganen. 

Tijdens de gemeenteraden van maart en april 2019 duidde het Leuvense stadsbestuur haar vertegenwoordigers aan in de raden van bestuur van de vzw’s en Leuven Klimaatneutraal 2030. De meerderheidscoalitie verdeelde de mandaten onderling en zette de oppositie op deze manier buitenspel. Zij brachten dit voor de Cultuurpactcommissie die hen vorig jaar in oktober gelijk gaf. Het stadsbestuur legde deze beslissing naast zich neer en bleef weigeren om de oppositie een stem te geven in het Leuvens klimaatbeleid en het economisch beleid. Nu wordt het stadsbestuur dus ook door de gouverneur van Vlaams-Brabant en het agentschap Binnenlands Bestuur op de vingers getikt. Bovendien dragen ze het stadsbestuur op deze situatie te regulariseren op een volgende gemeenteraad.

De gouverneur en het Agentschap Binnenlands Bestuur zijn bijzonder scherp in hun oordeel. Zo verzoeken ze in een brief het stadsbestuur om 'met aandrang een einde te maken aan deze onwettige situatie'. 

N-VA Leuven: “Het Leuvense stadsbestuur spreekt veel over verbinden maar doet in de praktijk het omgekeerde. De Leuvenaar heeft ons tot tweede grootste partij van Leuven gemaakt en we hebben het recht om mee aan tafel te gaan. Als je bruggen wil slaan moet je dat niet enkel doen met mensen die al hetzelfde denken. Het is net uit de botsing van meningen dat nieuwe goede ideeën ontstaan, daar werken we graag aan mee. En er is wel nog werk aan de winkel: de CO2 uitstoot daalde enkel in Roeselare en Mechelen nog trager dan in Leuven. We zitten nu op slechts 1,5% minder CO2-uitstoot tussen 2011 en 2019. We willen graag helpen om het beter te doen.”

“Zowel de vzw Leuven Mindgate als de vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 werden door het stadsbestuur, samen met enkele partners, opgericht om strategische doelstellingen van het stadsbestuur mee vorm te geven en uit te werken. De N-VA, die in Leuven de op één na grootste partij is, heeft daar dus al 3 jaar geen stem. Maar ook in AGSL, cruciaal voor het Leuvense woonbeleid, en in Museum M konden we niet op volle sterkte ons werk doen. De raadsleden van de oppositie vertegenwoordigen stemmen van heel wat Leuvenaars. Die strategische projecten hebben bovendien vaak doelstellingen die verder reiken dan deze bestuursperiode. Het is tijd dat het stadsbestuur de oppositie niet langer ziet als een bedreiging maar als een bondgenoot om samen onze stad beter te maken. We willen het werk waarvoor we verkozen zijn ook goed kunnen doen en reiken de hand naar het stadsbestuur om samen te werken voor Leuven.”

Lees meer over