Fietssnelweg F29 moet fietsen tussen Leuven en Brussel veiliger maken

27 september 2022 | 20u33 | Gepost door annpeeters
De Werkvennootschap
De aanleg van fietssnelweg F29 zorgt voor een snelle, veilige en comfortabele verbinding tussen Brussel, Tervuren en Leuven.

Er is nu al een fietssnelweg tussen Leuven en Brussel, de F3, die loopt voornamelijk ten noorden van Leuven. De nieuwe fietssnelweg F29 zal ten zuiden van Leuven en ten zuiden van de E40 lopen en gaat via Heverlee, Leefdaal en Tervuren naar Brussel. Er komen ook fietstunnels en -bruggen om gevaarlijke kruisingen met voetgangers, auto’s en openbaar vervoer te voorkomen. 

De fietssnelweg is opgedeeld in verschillende zones:

Zone 1 tussen Brussel en Tervuren is momenteel reeds in uitvoering. Het bestaand gedeelte van fietssnelweg F29, het bosfietspad tussen de Ring en de grens met het Brussels Gewest, voldoet niet aan de kwaliteit van een fietssnelweg. Het wegdek is in slechte staat, het pad is niet breed genoeg en er is geen verlichting.

Momenteel wordt het bosfietspad terug aangelegd, zodat het er veilig fietsen is. Het bestaande betonnen pad verdwijnt en wordt vervangen door een waterdoorlatende en aangenaam befietsbare verharding. Deze verharding gaat op in het naastgelegen Zoniënwoud. Fietsers volgen een tijdelijke omleiding via de rijbaan. 

Zone 2: Fietsbrug over Vierarmenkruispunt 

Het Vierarmenkruispunt is een gevaarlijk kruispunt voor fietsers. "We maken een veilige oversteek aan het kruispunt door de aanleg van een nieuwe fietsbrug. Deze fietsbrug bestaat volledig uit hout en is de eerste houten fietsbrug van dergelijke omvang in Vlaanderen", zegt De Werkvennootschap. De werken starten nog dit najaar. 

Zone 3: Tervuren - Leuven 

Tussen de Tervuursesteenweg, het Plateau van Duisburg, de Koning Boudewijnlaan en de Ring van Leuven wordt de Plateauroute verder aangelegd, een snelle route met weinig kruisingen met gemotoriseerd verkeer. De fietssnelweg loopt over het plateau van Duisburg.

Het fietstraject wordt aangelegd zonder het omliggende landbouwgebied aan te tasten:

  • Enkele kruispunten worden opnieuw ingericht
  • Er wordt rekening gehouden met de verschillende gebruikers van de route: landbouwvoertuigen, ruiters en fietsers
  • Verharden gebeurt enkel waar nodig
  • De route is grotendeels onverlicht, maar er komen duidelijke markeringen

Het traject is ingedeeld in verschillende zones. Meer informatie via de infobrochure.

F29 Broekstraat

1. Tervurenlaan - Park Tervuren

De Broekstraat wordt fietsvriendelijker ingericht, zodat fietsers komende van Brussel voldoende ruimte hebben om het gemotoriseerd verkeer dat richting de Tervurenlaan rijdt te kruisen. Via het bestaand fietspad in de Koninklijke Moestuin fiets je langs de Kastanjedreef het Park van Tervuren binnen. "De Kastanjedreef richten we opnieuw in zodat gemotoriseerd verkeer trager zal rijden. In de Spaans Huisdreef in het Park van Tervuren deelt het fietsverkeer de weg met de andere parkgebruikers. Een nieuwe verharding passend in de parkomgeving zorgt voor een goed fietscomfort en voldoende ruimte, zodat de verschillende gebruikers van de weg kunnen genieten. De fietssnelweg verlaat het Park via de Mathieuweg en de Zittekestraat waar we enkele aanpassingen doen om meer ruimte te geven aan de fietser."

2. Centrum Duisburg

De Mechelsestraat, waar fietsers de weg delen met ander verkeer, wordt volledig opnieuw ingericht. "We maken het wegdek aangenamer om te fietsen, door de bestaande klinkers te vervangen door asfalt. De voetpaden leggen we opnieuw aan. We zorgen voor ‘middeneilanden’ met bomen. Die werken snelheidsremmend en maken het straatbeeld groener. Ook in de Rootstraat delen de fietsers de rijbaan met ander verkeer. Ook hier nemen we maatregelen om de snelheid van gemotoriseerd verkeer te verlagen en vervangen we de onveilige haakse parkeerplaatsen door langsparkeren. Ter compensatie worden enkele extra parkeerplaatsen voorzien aan de Kerkplaats."

Brede weg F29

3. Plateau Duisburg tot kruispunt Neerijse Steenweg

Fietsers krijgen hier een indrukwekkend uitzicht over de regio. "We zorgen voor enkele ontbrekende snelle verbindingen langs Weebergbos en voor bijkomende zones waar je als fietser kan uitwijken als je landbouwverkeer kruist. Het kruispunt met de Neerijse Steenweg maken we veiliger."

Blokkenstraat F29

4. Plateau Duisburg tot kruispunt Blokkenstraat

Het kruispunt van de Brede weg en de Delle met de Blokkenstraat in Bertem krijgt een nieuw verkeersplateau met snelheidsremmers voor het gemotoriseerd verkeer. De fietssnelweg loopt verder over de verkeersdrempel naar de Bredeweg richting Bertem en Heverlee.

Fietsbrug over E40

5. Aansluiting met F203 met fietsbrug over E40

Ter hoogte van de Paardenstraat en de Slangenpoelweg in Bertem is er aansluiting voorzien met fietssnelweg F203 Brussel-Bertem, die langs de E40 loopt. "Ter hoogte van de Bredeweg bouwen we een nieuwe fietsbrug over de E40. De fietssnelweg volgt de bocht van de E40 naar de E314. Hier plaatsen we wanden die de fietsers afschermen van het verkeer."

Termunckdreef F29

6. Doleegstraat tot campussite Leuven

"Over de Doleegstraat voorzien we een fietsbrug. Zo rijd je vlot door op de fietssnelweg en hoef je niet te stoppen voor kruisend verkeer. Verder komt er een lokale aansluiting op de fietssnelweg via de trage weg aan de Doleegstraat. De fietssnelweg volgt vervolgens de bocht van de E314 naar de Koning Boudewijnlaan (N264). Aan de Termunckdreef blijft de fietser op hetzelfde niveau als de Koning Boudewijnlaan via een nieuwe fietsbrug. Onder de Sint-Jansbergsesteenweg komt een fietstunnel die de Velstraat en de Gaston Geenslaan verbindt. Langs beide kanten van de fietstunnel komt een lokale aansluiting op de fietssnelweg.

Sint-Jansbergsesteenweg F29

"Op de Gaston Geenslaan verbreden we het bestaande fietspad en fiets je verder in het groen tot aan de IMEC-site. Onder de Celestijnenlaan komt een nieuwe fietsers- en voetgangerstunnel. Op die locatie stap je ook makkelijk over op de bus. De fietssnelweg loopt verder langs de Arenbergsite net naast de Koning Boudewijnlaan en sluit ter hoogte van Stadspoort Bodart aan op de bestaande fietspaden van de Ring rond Leuven."

Timing:

De planning voor de aanleg van deze zone (Tervuren - Leuven) ziet er voorlopig uit als volgt:

  • Indiening omgevingsvergunning: eind augustus
  • Informeren bewoners: september 2022
  • Openbaar onderzoek: eind september tot eind oktober
  • Aanstellen aannemer: jaarwisseling 2022 – 2023
  • Start werken: midden 2023

Het traject tussen Vierarmen en Leuven is onderdeel van Regionet Leuven.

De aanleg kost 20 miljoen euro en het project zal klaar zijn tegen eind 2025. 

Lees meer over