CAW Oost-Brabant bouwt nieuw crisisopvangcentrum in Heverlee

14 oktober 2020 | 09u25 | Gepost door annpeeters
caw
Vanaf 15 oktober kunnen mensen die door omstandigheden dak- of thuisloos geworden zijn, terecht in het nieuwe gebouw van CAW Oost-Brabant in de Waversebaan in Heverlee. Ze kunnen er gedurende een korte periode van een drietal weken opvang met begeleiding krijgen.

“Het kan ieder van ons overkomen dat we in een crisissituatie even niet meer thuis terecht kunnen. Het is goed dat er dan een veilige plek bestaat van waaruit de meest acute problemen kunnen aangepakt worden en kan gewerkt worden aan een duurzamer oplossing ervan. Hiermee wordt ons aanbod ook verruimd, vermits het nieuwe opvanghuis voortaan ook makkelijker toegankelijk is voor mindervaliden en kleine gezinnen”, zegt Bert Lambeir, algemeen directeur CAW Oost-Brabant.

Korte opvang als eerste stap in hulptraject

Een CAW (centrum algemeen welzijnswerk) is er voor iedereen met welzijnsvragen. Jaarlijks krijgt CAW Oost-Brabant zo meer dan 10.000 vragen. En dat aantal stijgt elk jaar.

Bert Lambeir ziet ook de vraag naar opvang jaarlijks toenemen. 

“Mensen komen naar het crisisopvangcentrum wanneer ze door plotse omstandigheden niet langer thuis kunnen wonen of door een noodsituatie plots geen onderdak meer hebben. Soms worden ze naar ons doorverwezen, soms komen ze rechtstreeks naar ons toe. We bieden hen een tijdelijk onderkomen in een veilige en beschermde omgeving en gaan samen met hen op zoek naar mogelijke oplossingen voor hun administratieve, psychosociale en woonproblemen.”

Verruimd aanbod

Niet alleen de vraag naar opvang stijgt, ook zien we verandering in het soort publiek dat komt aankloppen voor crisisopvang.

Met dit alles is rekening gehouden bij de bouw van het nieuwe opvanghuis. Een innovatief en duurzaam project dat werd uitgewerkt samen met het bureau voor architectuur & planning (ba.p) uit Heverlee.

In het huis zijn nu verschillende soorten kamers beschikbaar, zodat ook koppels of alleenstaanden met kinderen er goed terecht kunnen. Eén kamer werd helemaal aangepast aan de noden van mindervalide gasten.

“Die aanpak sluit ook helemaal aan bij het aanbod van CAW Oost-Brabant”, zegt Lambeir, “toegankelijk, goed bereikbaar, dicht bij de mensen. Dat cliëntperspectief, onze expertise en onze sterke lokale CAW-inzet is wat ons bindt en drijft.”

Het nieuwe KOC beschikt over 12 kamers en een noodkamer, waardoor we opvangplaatsen hebben voor 12 tot maximaal 19 personen.

Indien volzet wordt er samen met andere partners bekeken welke alternatieven mogelijk een antwoord kunnen bieden of die voor perspectief kunnen zorgen.

Wij geloven dat deze nieuwe locatie nog betere opvang en begeleiding zal mogelijk maken voor wie ons om hulp vraagt. Mensen die in moeilijke omstandigheden leven verdienen die hulp ook. Daar willen mee voor vechten: voor een beter leven voor iedereen in onze samenleving.”

Nieuw adres

Waversebaan 21
3001 Heverlee

Je kan 24u/24u en 7/7 een hulpverlener bereiken op het nummer 016 20 11 13.

Foto: Steven Massart

caw

Lees meer over