Bouwkundig erfgoed Heverlee en Wijgmaal officieel vastgesteld

19 oktober 2021 | 10u19 | Gepost door annpeeters
erfgoed
Maar liefst 1.300 gebouwen en andere constructies uit Heverlee en Wijgmaal werden in 2019 opgenomen in de Vlaamse inventaris omwille van hun erfgoedwaarde. “Door onderzoek van de stad Leuven tussen 2016 en 2019 kon dit bouwkundig erfgoed opgenomen worden in de inventaris”, bevestigt schepen van onroerend erfgoed Carl Devlies. “Vanaf 8 oktober zijn er specifieke maatregelen van kracht voor eigenaars en overheden om dit onroerend erfgoed te bewaren voor volgende generaties.”

In maart 2020 werd de procedure tot vaststelling van de inventaris met openbaar onderzoek opgestart door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Op 22 september 2021 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed Matthias Diependaele het ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed voor Vlaams-Brabant. De inventaris beschrijft waarom deze gebouwen en constructies erfgoedwaarde hebben, vaak omwille van hun architecturale of historische erfgoedwaarde. Deze ondertekening onderschrijft dat deze gebouwen erfgoedwaarde bezitten, waardoor er een aantal rechtsgevolgen van kracht gaan. In het voorjaar van 2020 werden de eigenaars van het onroerend erfgoed dat werd opgenomen op de inventaris door de stad op de hoogte gebracht per brief. Deze maand zullen de eigenaars opnieuw een brief ontvangen met een toelichting over de rechtsgevolgen die van toepassing zijn.

Erfgoedbeschermende maatregelen
De rechtsgevolgen stimuleren het behoud van en de zorg voor het bouwkundig erfgoed. Zo kan een eigenaar van een pand een afwijking vragen van de normen voor energieprestatie en binnenklimaat als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden. Deze eigenaar zal zo geen buitenisolatie moeten voorzien om de waardevolle gevel zichtbaar te houden. Zonevreemde gebouwen kunnen gemakkelijker een nieuwe functie krijgen. Bij sociale woningen met erfgoedwaarde wordt renovatie gestimuleerd door afwijkingen op het prijsplafond. Bij eigendomsoverdracht of langdurige huurcontracten moet elke akte of overeenkomst vermelden dat het pand is opgenomen in de inventaris en wat de rechtsgevolgen zijn. Bij werkzaamheden kunnen eigenaars beroep doen op de erfgoedlening – een lening aan lage interestvoet. Ook voor overheden gelden verplichtingen voor het beheer van en het vergunningenbeleid voor erfgoed. Deze rechtsgevolgen zijn van kracht vanaf 8 oktober 2021. Meer informatie vind je op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Toekomstproof erfgoed
“Stad Leuven hecht veel belang aan dit bouwkundig erfgoed. Deze gebouwen geven onze geschiedenis een ‘gezicht’ en maken deel uit van de Leuvense identiteit, we zijn fier op het erfgoed van hier! Door ze te behouden, kunnen onze (klein)kinderen hier ook van genieten”, vervolgt schepen Carl Devlies. Naast het instrument van de vaststelling door Vlaanderen, koppelt de stad Leuven daarom ook een erfgoedbeleid aan deze gebouwen. “We willen het onroerend erfgoed in onze stad absoluut niet onder een stolp steken. Verbouwingen moeten mogelijk blijven, maar dienen steeds te gebeuren met respect voor de erfgoedwaarden”, vult schepen Devlies aan. Zo raadt de schepen aan om werken aan het erfgoed steeds met de dienst onroerend erfgoed van de stad te bespreken. “Om eigenaars te stimuleren om zorg te dragen voor hun erfgoed, geeft de stad erfgoedpremies. Zo kunnen onder meer waardevolle gevels worden gereinigd, of kunnen waardevolle ramen worden hersteld.” 

Lees meer over