Basisscholen Ark 2 en 3 sluiten nadat 15 leerkrachten out zijn

School De Ark

De omikronvariant slaat wild om zich heen. Zo ook in de Leuvense basisscholen Ark 2 en 3. De afgelopen dagen waren daar al 7 klassen gesloten omwille van de vele besmettingen. Daarnaast zijn er ook 15 leerkrachten afwezig, waardoor er besloten werd om de vestigingen Ark 2 en 3 te sluiten tot en met vrijdag 21 januari. Kleuterschool Ark 1 blijft tot nader order wel open.

"De voorbije dagen, uren hebben we vastgesteld dat het aantal besmettingen met het coronavirus sterk gestegen is in onze ARK en verspreid is over verschillende klassen in vestigingen Ark 2 en Ark 3. Ondanks het strikt toepassen van de opgelegde maatregelen (afstand, ventilatie, mondmaskerplicht, monitoren van de luchtkwaliteit) blijven ouders/leraren positieve besmettingen melden. Dit is zeker geen reden tot paniek maar dient toch ernstig te worden genomen", zo klinkt het algemeen directeur Martine Foulon. "Er waren in basisscholen Ark 2 en 3 in totaal 7 klassen gesloten omwille van de vele besmettingen (telkens meer dan 4 besmettingen) en 2 klassen gesloten wegens overmacht. Er bleken ook in meerdere klassen besmettingen te zijn. Daarnaast zijn er 15 leraren afwezig (besmet en/of in quarantaine of gewoon ziek)."

Daarom had de school maandagnamiddag overleg met de lokale crisiscel. "Daar werd beslist om Ark 2 en Ark 3 preventief te sluiten, van dinsdag 18 januari tot en met vrijdag 21 januari omwille van het hoog aantal besmettingen in verschillende klassen en de hoge druk op de zorg in de Leuvense ziekenhuizen. Door de wijde verspreiding in de school en in de samenleving, is de kans reëel dat er nog besmettingen zijn en gemeld zullen worden. Er is geen noodopvang voor ARK 2 en Ark 3", aldus Foulon. 

Alle kinderen blijven thuis in quarantaine. Ze mogen niet naar school en ook niet naar jeugdbeweging, sport- of andere buitenschoolse activiteiten. Ook op bezoek gaan of bezoek ontvangen is niet toegelaten.  Alle kinderen worden eind deze week (vrijdag of zaterdag) getest op school via een mobiel team van UZ Leuven. Hierover zullen de leerlingen en de ouders later deze week informatie ontvangen.

Op maandag 24 januari kan de school weer open met de niet-besmette kinderen en leerkrachten, behalve zij bij wie er een besmetting binnen het gezin is. Wie zich niet laat testen, blijft in quarantaine t.e.m. donderdag 27 januari. Kinderen die de voorbije maandCovid-19 doormaakten zijn vrijgesteld van testing. De Ark voorziet afstandsonderwijs voor alle kinderen van de lagere school. Voor de kleuters van Ark 2 zullen er ook activiteiten en online-momenten voorzien worden. 

"We betreuren het dat deze beslissing genomen moest worden. Vanuit de crisiscel werd bevestigd dat alle mogelijke maatregelen door de school werden opgevolgd en dat de sluiting helaas onvermijdelijk is. Deze cel blijft ook bereikbaar voor mogelijke vragen. We beseffen heel goed dat het voor de gezinnen een hele opdracht is om zich hier rond te organiseren, maar we hopen dat we op deze manier veilig en gezond kunnen heropstarten op maandag 24 januari", vertelt Foulon. 

De besmettingen in Ark 1 zijn nog erg beperkt. Daarom kan deze vestiging op dit moment open blijven. Ook kinderen uit Ark 1 die broers en zussen hebben in de andere vestigingen, kunnen blijven naar school gaan, behalve in geval van een besmetting binnen het gezin. Voor- en naschoolse opvang blijft verzekerd voor de kleuters van Ark 1.