De Watergroep herstelt waterdruk in Erps-Kwerps: avonturen onder de grond

waterlek kortenberg

Tijdens de voorbije week zochten medewerkers van De Watergroep naar een ondergronds lek in de waterleiding in Erps-Kwerps (Kortenberg). Gisteren werd ‘de schuldige’ uiteindelijk ontmaskerd, en kon het waterlek worden hersteld.

Bram Lesage, zonemanager Exploitatie voor zone Noord-Oost Ring van De Watergroep vertelt hoe het verborgen lek werd opgespoord. “Het probleem kondigde zich voor het eerst aan midden november. Enkele klanten meldden ons toen een verminderde druk op hun waterleiding. Zoiets komt af en toe voor, is vaak zeer tijdelijk en duidt niet noodzakelijk op het bestaan van een waterlek. Ook waterwerkzaamheden in de buurt of piekgebruik bij sommige klanten kunnen bijvoorbeeld leiden tot een tijdelijk verhoogd of verminderd debiet. Toen onze specialisten bij een aantal woningen ter plaatse gingen controleren, konden ze tijdens hun bezoek geen drukverlies vaststellen. Er werden ook nergens zichtbare sporen van een waterlek vastgesteld op of naast het wegdek.”

Toen het duidelijk werd dat er op vrij korte tijd meerdere klachten kwamen uit dezelfde buurt – Kwerpsebaan, Kasteelstraat, Kouterstraat – groeide het vermoeden van een onderliggend probleem. Ook de gemeente kwam rond die tijd bij De Watergroep aankloppen met het verzoek om een grondig onderzoek in te stellen. Daarom werden op verschillende plaatsen drukloggers geplaatst: toestellen die de precieze waterdruk kunnen in kaart brengen gedurende een beperkte meetperiode. Op de grote waterleidingen in de buurt werd er geen opmerkelijk drukverlies vastgesteld. De Watergroep plaatste ook geluidsloggers op een aantal brandkranen en op afsluiters van particuliere woningen. Dit zijn toestellen die het waterdebiet letterlijk kunnen ‘beluisteren’. Tijdens de nacht, wanneer het waterverbruik bij de meeste gezinnen op een laag pitje staat, kan zogenaamde ‘lekruis’ worden waargenomen. Die ruis kan dan op een waterlek duiden. Uiteindelijk kon de oorzaak worden herleid tot de Kouterstraat.

Omdat er nergens zichtbare sporen werden vastgesteld boven de grond, werd vermoed dat water rechtstreeks weglekte naar het riool. Riooldeksel na riooldeksel werd opgelicht om het debiet te meten van het riool. Uiteindelijk werd er een vermoedelijke zone afgebakend en werd met akoestische luisterapparatuur het traject onderzocht. Toen de precieze plaats kon worden gelokaliseerd, ging het snel. De watervoorziening voor 11 woningen werd tijdelijk afgesloten (er werd tijdelijk een standpijp geplaatst voor dringende waterbehoeften). Graafwerken in de Kouterstraat bevestigden een gebroken waterleiding. Het kapotte koppelstuk werd verwijderd en vervangen. Dankzij een doorgedreven zoektocht en naarstige watermakers bij De Watergroep is het waterlek nu hersteld. Aquafin onderzoekt nu ook de riolering op lekken en zal deze ook herstellen. Daarna komt nog een gespecialiseerde aannemer langs om ook het wegdek/voetpad in originele staat te herstellen. 

Lees meer over