Werken aan N223 tussen Holsbeek en Tienen

Vanaf 25 mei asfalteringswerken op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo

De ingreep bestaat uit het fijnfrezen en afschrapen van het gietasfalt. "Dit voeren we uit op alle herstelde locaties en over de volledige breedte van het wegdek. Dit wegdek is voldoende ruw om verkeer aan een snelheid van 70 of 90 km per uur toe te staan, in afwachting van een definitief herstel dit najaar", zegt men bij het Agentschap Wegen en Verkeer. "We bespreken op dit moment de concrete aanpak met een onderhoudsaannemer. Het fijnfrezen van alle locaties in Tienen, Tielt-Winge, Lubbeek en Holsbeek nemen een 10-tal dagen in beslag. Het doorgaand verkeer ondervindt lokale hinder ter hoogte van de mobiele werf."

Meetresultaten geven onvoldoende stroefheid aan
Tijdens onderhoudswerken in april had de aannemer de werken langsheen dit traject niet uitgevoerd volgens de regels van de kunst – hoewel dat deel uitmaakte van zijn onderhoudsopdracht. Als veiligheidsmaatregel werd een snelheidsbeperking van 30 of 50 km/u op verschillende locaties vastgelegd.

Een dringende herstelling met inwalsen van een fijne steenlaag (begrinding) door dezelfde aannemer volgde midden juni. De dagen en weken erop zijn er metingen door interne experten uitgevoerd. "Uit de meetresultaten leiden we de stroefheid van het wegdek af. Op basis van deze gegevens stellen we vast dat een snelheidsverhoging zonder bijkomende ingreep niet wenselijk is."

Wegen en Verkeer beslist daarom om met een nieuwe onderhoudsaannemer alle locaties met gietasfalt fijn te frezen. Hierdoor ontstaat een ruw wegdek, waarop de veiligheid ook bij het gewone snelheidsregime van 70 en 90km/u kan gegarandeerd worden.

  Definitieve oplossing voor de Rijksweg in het najaar: herasfalteren

Wegen en Verkeer heeft aan de betrokken gemeenten laten weten dat de Rijksweg zo snel mogelijk over de volledige breedte opnieuw kan geasfalteerd worden.  Elke locatie die in het voorjaar met gietasfalt bewerkt is geweest, wordt aangepakt.  Een andere aannemer is momenteel in overleg met het agentschap om dit concreet in te plannen voor het najaar 2020. Het agentschap wil hierbij zo snel mogelijk schakelen naar een definitieve en veilige oplossing voor de Rijksweg.

Lees meer over