Vergunning De Sterrekes Holsbeek mogelijk geschorst

20 juni 2019 | 12u50 | Gepost door redactie
Vergunning De Sterrekes Holsbeek mogelijk geschorst
Kind en Gezin heeft aan de ouders van kinderdagverblijf De Sterrekes in Holsbeek-Dorp laten weten dat ze het voornemen heeft om de vergunning van dit kinderdagverblijf te schorsen. Als de vergunning geschorst wordt, moet de crèche aan de Rotselaarsebaan in Holsbeek-Dorp sluiten. De andere vestigingen van De Sterrekes in Nieuwrode, Haasrode en Diest zijn hier niet bij betrokken.
Het bericht Vergunning De Sterrekes Holsbeek mogelijk geschorst verscheen eerst op Leuven Actueel.

Na een inspectie ter plaatse oordeelt Kind en Gezin dat de infrastructuur grote tekorten vertoont. Het belangrijkste probleem is een lek in de dakdichting, dat waterinsijpeling veroorzaakt. Ook het brandveiligheidsattest van het kinderdagverblijf moet vernieuwd worden.

De Sterrekes heeft een dossier voor volledige renovatie van het gebouw klaar, gekoppeld aan een uitbreiding. De vzw zou de gebreken van het gebouw oplossen met deze renovatie. Kind en Gezin is evenwel van oordeel dat een aantal gebreken sneller moeten aangepakt worden, zodat de opvang in veiliger en meer hygiënische omstandigheden gebeurt.

Kind en Gezin heeft de vzw nu aangemaand om op zeer korte termijn een plan van aanpak voor te leggen, dat aangeeft hoe zij de meest dringende problemen zal oplossen in afwachting van de renovatie. Minstens het herstel van de dakdichting en het aanvragen van een nieuw brandveiligheidsattest moeten op korte termijn gebeuren.

Indien De Sterrekes geen overtuigend plan van aanpak voorlegt, zal Kind en Gezin het kinderdagverblijf effectief sluiten. Die beslissing is nu nog niet genomen. Indien de crèche in Holsbeek-Dorp gesloten wordt, zal Kind & Gezin samen met De Sterrekes andere opvangmogelijkheden voor de kinderen zoeken.

 

Het bericht Vergunning De Sterrekes Holsbeek mogelijk geschorst verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over