Minister Somers (Open Vld) plaatst gemeentebestuur Herent onder verscherpt toezicht

1 februari 2023 | 16u53 | Gepost door annpeeters
gemeentehuis
Audit Vlaanderen, een politiek onafhankelijk agentschap van de Vlaamse Overheid, heeft in Herent een onderzoek uitgevoerd, waarna het gemeentebestuur onder verscherpt toezicht werd geplaatst. 

Oppositiepartijen Groen, Vooruit en Herent 21 komen met het bericht naar buiten, dat Herent door minister Bart Somers onder verscherpt toezicht is geplaatst. 

Wat is er aan de hand?

"Er is in Herent een brief toegekomen van minister Somers, deze wordt op de volgende gemeenteraad besproken", zegt burgemeester Astrid Pollers (N-VA). "Er is een audit geweest in onze organisatie, en deze heeft geleid tot 2 algemene aanbevelingen voor Lokaal bestuur Herent. De gemeente moet deze aanbevelingen uitvoeren, en dus werd al een actieplan opgesteld. Dat actieplan wordt binnenkort ook besproken met de gouverneur, die erop zal toezien dat het volledig uitgevoerd wordt."

"De aanbevelingen zijn van algemene aard en zullen ervoor zorgen dat onze organisatie robuuster wordt. Het voordeel is, dat een aantal procedures meer duidelijkheid krijgen, wat betekent dat onze gemeentelijke organisatie beter uitgerust zal zijn voor de toekomst. De audit zelf is een vertrouwelijk rapport waarvan de inhoud niet openbaar mag worden gemaakt."

Ict-project

Volgens oppositiepartijen Groen, Vooruit en Herent 21 werd de audit uitgevoerd naar mogelijke belangenvermenging in een aantal aankoopdossiers en naar subsidiefraude in een door Vlaanderen ondersteund ict-project.

"Van dat onderzoek is een omvangrijk auditrapport opgesteld. Op basis van dat rapport heeft minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) het gemeentebestuur onder verscherpt toezicht geplaatst wegens 'mogelijke ernstige schendingen van het recht'", zeggen Simon Pardon, fractieleider van Groen, Luk Draye, fractieleider van Vooruit en Tom Denon, fractieleider van Herent21. 

"Op last van de minister moest het rapport op de gemeenteraad van 31 januari worden besproken. De oppositie had geëist dat de niet persoonsgebonden delen van het rapport én de brief van de minister in openbare zitting besproken zouden worden, zoals het decreet op het Lokaal Bestuur ook voorschrijft. Toen daar niet op werd ingegaan, heeft de voltallige oppositie als teken van protest de zitting verlaten."

"Wij betreuren de gang van zaken ten zeerste, temeer omdat het bestuur - ondanks een uitdrukkelijke waarschuwing van het eigen personeel - in het subsidiedossier koppig heeft doorgezet en tegen wettelijke en decretale bepalingen is ingegaan, met het gevolg dat de gemeente bijna 85.000 euro aan onterecht ontvangen subsidie uit eigen kas heeft moeten terugbetalen. En naast dat financiële aspect, en misschien nog belangrijker, is er de schade aan het vertrouwen in het bestuur. De 'mogelijke schendingen van het recht' waarvan sprake in de brief van de minister zijn volledig binnen de bevoegdheden van de N-VA te situeren."

De minister deelt verder nog dit mee: “Ik heb de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant gevraagd om in het bijzonder de burgemeester en de bevoegde schepen uit te nodigen voor een gesprek over de vaststellingen uit de audit en de noodzakelijk te nemen maatregelen. lk heb de gouverneur eveneens verzocht om mij verslag uit te brengen over dit gesprek en de verdere voortgang van het verscherpt toezicht.”

Lees gratis verder in onze app

Download gratis onze app om dit artikel verder te kunnen lezen,
beschikbaar voor Android en iOS.

Download in de App Store Ontdek het op Google Play

Lees meer over