Vlaams minister Peeters legt bom onder fietsinvesteringen van gemeenten en provincies

15 december 2021 | 17u16 | Gepost door annpeeters
investeringen
De vijf Vlaamse provincies investeerden in 2021 een recordbedrag van ruim 50  miljoen euro in de Fietsfondsprojecten van steden en gemeenten, maar Vlaanderen volgt niet.

"De door Vlaams minister Lydia Peeters voorziene 15 miljoen euro voor het Fietsfonds is zwaar ontoereikend, waardoor projecten die reeds in uitvoering zijn of op het punt ervan staan in het gedrang komen. In totaal zijn er 162 projecten uitgevoerd of in uitvoering in 89 gemeenten en steden in Vlaanderen. Voor de projecten in de pijplijn is er jaarlijks 30 miljoen per jaar nodig. De provincies vragen met aandrang om dit budget te voorzien. Zo niet, dan dreigen een aantal projecten niet uitgevoerd te worden of dreigen de gemeenten zelf het Vlaamse aandeel te moeten betalen", zegt Tom Dehaene, Vlaams-Brabants gedeputeerde voor mobiliteit en B-commissievoorzitter van de VVP.

Het Fietsfonds is een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies voor de aanleg en verbetering van fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk en het fietssnelwegnetwerk. Een gemeente of stad kan zo 90% tot 100% subsidies ontvangen. Dit is een krachtige hefboom voor projecten rond fietsinfrastructuur.  Het zijn de provincies die de subsidies prefinancieren, waarna de helft ervan wordt teruggevorderd bij de Vlaamse overheid. Voor elke euro die de provincie zo investeert, legt de Vlaamse overheid er dus een euro bij.

In het kader van het Mobiliteitscharter, een samenwerking tussen Vlaanderen en de provincies, brachten de provincies de minister reeds bij aanvang van de legislatuur op de hoogte van de zeer ambitieuze fietsinvesteringsplannen. Elk traject werd ook besproken voor de start van de werken. Toch stellen de provincies nu vast dat de minister de veelheid aan fietsprojecten niet meer kan volgen. In 2021 betaalde Vlaanderen tot nu toe slechts 1,5 miljoen euro van de 25 miljoen euro uit die ingediend en subsidiegerechtigd is.

46 km nieuwe fietspaden in Vlaams-Brabant. Maar hoeveel volgend jaar?

“We investeerden of subsidieerden 35 projecten in 16 gemeenten, goed voor 46 km kwaliteitsvolle fietspaden of fietswegen”, zegt Tom Dehaene. “Voor deze investeringen doen we een beroep op het Fietsfonds. We gaven dit jaar meer dan 10 miljoen euro uit aan fietsinfrastructuur-projecten, waarvan 6 miljoen euro aan fietssnelwegen en ruim 4 miljoen aan fietspaden op andere routes van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Maar als de pot niet aangevuld wordt met het Vlaamse aandeel van de fietsfondssubsidies zullen volgend jaar niet alle geplande projecten op gemeentewegen en op fietssnelwegen kunnen betaald worden en gaat de rem er op. Jammer, de gemeenten gaan de dupe zijn, of sterker nog, de (potentiële) fietsers, want ook voor 2022 en 2023 zijn er meer dan 70 projecten in voorbereiding en rekenen een 40-tal gemeenten op de gecombineerde Vlaamse en provinciale subsidies. Aangezien de provincies het Vlaamse aandeel aan gemeenten voorfinancieren, staat het partnerschap hierdoor onder druk.

Lees meer over