Provincie ruimt slib in strijd tegen wateroverlast

Provincie
De provincie Vlaams-Brabant ruimde de afgelopen weken slib in een aantal waterlopen die ze beheert.

Jaarlijks verzorgt de provincie Vlaams-Brabant haar waterlopen. Op die manier blijft het behoud van de natuurlijke doorstroming verzekerd en de normale waterafvoer gegarandeerd.

“Deze grondige ruimingswerken zijn belangrijk om de normale afvoer van de waterlopen te herstellen of om de goede werking van duikers en overwelvingen te verzekeren. Zo vermijden we wateroverlast door ongewenste opstuwing van de waterlopen. Slibruimingen gebeuren niet standaard op alle waterlopen. We verwijderen slib enkel op plaatsen waar de slibophoping hinderlijk is en ze de normale waterafvoer belemmert”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Waterlopen (N-VA).

Op sommige locaties ruimde de provincie Vlaams-Brabant waterloopgedeelten waar de bedding van nature breder is. Deze tracés fungeren als slibvang, zodat er op andere plaatsen geen slib hoeft geruimd te worden. De provincie Vlaams-Brabant laat vooraf het slib analyseren. Voldoet het niet aan de vereiste kwaliteitsnormen, dan wordt het geruimde slib afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie.

Ook in het meest opwaartse gedeelte van de Uilenkoploop in Scherpenheuvel-Zichem liet de provincie het slib ruimen

Ook in het meest opwaartse gedeelte van de Uilenkoploop in Scherpenheuvel-Zichem liet de provincie het slib ruimen.

Deze werken zijn ook nuttig in de strijd tegen wateroverlast. Door de lagere waterstanden of zelfs volledige droogte in sommige beken kunnen oeverplanten immers meer bezit nemen van de bedding. Op die manier doen ze zo bij piekbuien de beek eerder overstromen omdat ze de waterafvoer vertragen.

“Het maaien zelf is bij deze droogte ook minder effectief omdat we de waterplanten, die in een normale toestand hangen in of drijven op het water, niet meer tot onder het wateroppervlak kunnen afsnijden en ze gemakkelijker teruggroeien”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. Hieronder een overzicht van de geruimde waterlopen.

Spuibeek eerste arm in Keerbergen

"De provincie verwijderde slib uit de ‘Spuibeek 1ste arm’ langs de Dijlestraat, stroomopwaarts van de duiker onder de Emiel Opdebeecklaan. Deze werken gebeurden om de normale waterafvoer in het woongebied rond de E. Opdebeecklaan en Dijlestraat te garanderen. De beek mondt ongeveer 900 meter verderop uit in de Dijle. Omdat de ruiming enkel lokaal gebeurde, heeft ze geen negatieve invloed op de waterhuishouding in de Broekelei. Want water moet zoveel mogelijk stroomopwaarts vastgehouden worden, zodat de waardevolle lokale natuur niet lijdt onder versnelde waterafvoer."

Uilenkoploop Scherpenheuvel-Zichem

"Stroomafwaarts van de duiker onder de Turnhoutsebaan verwijderde de provincie slib uit de Uilenkoploop. Deze werken gebeurden om de normale waterafvoer te garanderen. ​De beek stroomt er vanuit Limburg Vlaams-Brabant binnen en vormt over een afstand van 300 meter de provinciegrens. Ze verbindt de natuurgebieden ‘Gerhagen’ en ‘Averbode Bos en Heide’. De werken gebeurden vanop Limburgs grondgebied, omdat de waterloop via de linkeroever niet toegankelijk is. De aanslibbing is waarschijnlijk te wijten aan lozingen van huishoudelijk afvalwater via de riolering langs de Turnhoutsebaan. Het toekomstig afkoppelen van het huishoudelijk afvalwater is een belangrijke te nemen maatregel om de waterlopen in goede conditie te houden."

Bierbeek: Leibeek 2.149

"Ter hoogte van de Korbeekhoeve verwijderde de provincie slib uit de Leibeek in Bierbeek, tussen de Tiensesteenweg en de Bierbeekstraat. Zo werd het beekprofiel hersteld in dit van nature erg natte gebied, dat er kurkdroog bijlag tijdens de werken."

Begijnendijk: Peuterstraatbeek ter hoogte van de Ceulstraat

"Ter hoogte van de Ceulstraat gebeurde een slibruiming in de Peuterstraatbeek in Begijnendijk. Zo werd het beekprofiel hersteld om een normale waterafvoer te garanderen. Enkel slib werd verwijderd, er gebeurde geen verdieping van de bedding. Zo draineren we geen grondwater, maar houden we het water zoveel en zo lang mogelijk ter plaatse vast."

Oud-Heverlee: Leibeek 2.025

"Ter hoogte van de Ophemstraat verwijderde de provincie slib uit de Leibeek in Oud-Heverlee. Zo werd het beekprofiel hersteld om een normale waterafvoer te garanderen. ​Vlakbij het natuurreservaat ‘Doode Bemde’ stemde de provincie het onderhoud af op de noden van de natuur en ter bescherming van de waardevolle vochtige Dijlevallei tegen droogte."

Tremelo: Bieshoeveloop ter hoogte van de Pandhoevestraat, Leibeek 2.129 en Zwartebeek ter hoogte van de Hoevestraat, Vrouwvliet ter hoogte van de Meiboomlaan

"Opwaarts van de Pandhoevestraat verwijderden de provincie slib uit de Bieshoeveloop in Tremelo. Zo werd het beekprofiel hersteld om een normale waterafvoer te garanderen. ​Ook de Leibeek en Zwartebeek genoten een reinigingsbeurt ter hoogte van de Veldonkstraat en Hoevestraat.
​Op- en afwaarts van de Meiboomlaan werd slib verwijderd uit de Vrouwvliet, en werd tevens een verzakte oever hersteld."

Haacht: Binnenbeek opwaarts sifon Antitankgracht (Bessemhoefweg), Leibeek 2.096 afwaarts sifon Antitankgracht (Wijgmaalsesteenweg-Brugstraat)

"Tussen de Bessemhoefweg en de antitankgracht verwijderde de provincie slib uit de Binnenbeek in Haacht. Net als de beek stond de antitankgracht helemaal droog. De bedding is er iets breder en fungeert als zandvang. Zo kan op één locatie het slib makkelijk uit de waterloop gehaald worden, en lijdt de ‘sifon’ onder de antitankgracht minder onder verzanding. Ook de Leibeek stroomt via een ‘sifon’ onder de antitankgracht, net opwaarts van de Wijgmaalsesteenweg. Afwaarts van de sifon werd slib weggehaald."

Rotselaar: Leibeek 2.096 ter hoogte van Vijfde Liniestraat

"Opwaarts van de Vijfde Liniestraat verwijderde de provincie slib uit de Leibeek in Rotselaar. ​De bedding is er iets breder en fungeert als zandvang. Zo kan op één locatie het slib makkelijk uit de waterloop gehaald worden. ​Enkel slib werd verwijderd, er gebeurde geen verdieping van de bedding. ​Zo ondervindt het net opwaarts gelegen Wijgmaalbroek geen negatieve gevolgen van de ruiming."

Lees meer over