Financiële ondersteuning voor Vlaams-Brabantse verenigingen

17 november 2020 | 21u20 | Gepost door annpeeters
Heropstart indoor sportaccommodatie en sportkampen
Provincieraadslid Marc Florquin dient een amendement in naar aanleiding van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Dit punt pleit voor een financiële ondersteuning van in totaal 3 miljoen euro voor provinciaal erkende verenigingen.

“Sinds de crisis hebben provinciaal erkende verenigingen om begrijpelijke veiligheidsmaatregelen de meeste van hun  activiteiten moeten annuleren. Hierdoor misten ze ook de daaraan gekoppelde inkomsten. Momenteel zitten we in een tweede golf, die met de grootste waarschijnlijkheid ook weer gevolgen zal hebben voor diezelfde verenigingen”, zegt provincieraadslid Marc Florquin.

“In 2024 voorziet de Provincie een positieve autofinancieringsmarge van 25 miljoen euro. Daarnaast verleent de Provincie een bedrag van € 100.000 aan de organisatie van een grote sportactiviteit, met name het Wereldkampioenschap wielrennen dat in 2021 in Leuven zal plaatsvinden. Op basis van deze 2 gegevens wil ik namens mezelf en mijn collega’s, Louis Tobback en Bertrand Demiddeleer, voorstellen om provinciale verenigingen, die lijden onder de coronacrisis, ook een financieel duwtje in de rug te geven”, duidt Florquin.

“De  activiteiten van deze verenigingen zorgen immers voor sociale cohesie, voeden de algemene ontwikkeling en stimuleren de creativiteit van onze Vlaams-Brabanders en (ver) daarbuiten. Daarnaast zijn de positieve gevolgen voor de fysieke en geestelijke gezondheid van onze inwoners, groot en klein, niet te onderschatten. Voor de verenigingen is op dit moment elke euro welkom, zeker wanneer ze nieuwe initiatieven willen plannen die een positieve uitstraling geven aan onze provincie. Een extra financiële ondersteuning vanuit het Provinciaal Bestuur zou dan ook een blijk van waardering zijn voor de talrijke bestuursleden en vrijwilligers van deze verenigingen.”

Voor de provinciale sp.a-fractie blijft het essentieel dat verenigingen hun ruime  maatschappelijke functies kunnen vervullen. Om de hierboven opgesomde redenen dient de fractie dan ook een amendement in voor dit goed te keuren agendapunt.

Concreet stellen ze voor om in 2021 een bedrag van 3 miljoen euro te voorzien ter ondersteuning van provinciaal erkende verenigingen.

“De toekenning van deze steun dient te gebeuren op basis van een reglement, inclusief een voorstel van berekening, dat door de Dienst Vrije Tijd kan worden uitgewerkt en dan ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de provincieraadsleden. Uiteraard wordt van de betoelaagde verenigingen verwacht dat zij de noodzaak van deze steun van de Provincie Vlaams-Brabant kunnen aantonen en in hun communicatie duidelijk zichtbaar vermelden”, sluit provincieraadslid Marc Florquin af.

Lees meer over