Deelnemer vakantieclub Aarschot test positief op corona

Hoeveel coronapatiënten zijn er momenteel opgenomen in UZ Leuven?
Donderdag in de late namiddag heeft de stad formeel de bevestiging gekregen van een positieve test van een van de deelnemers aan de vakantieclub, op de locatie Elzenhof. Het stadsbestuur en De Klinker hadden eerder al preventief beslist om alle activiteiten van donderdag en vrijdag preventief op te schorten. Het is nu duidelijk dat de activiteiten van de vakantieclub deze vakantie NIET MEER zullen heropstarten. Dat geldt niet alleen voor de locatie Elzenhof, maar ook voor de andere locaties (huis Verdonck Langdorp, Knipoog Rillaar en Siba Aarschot). Voor die drie laatste locaties betreft het een preventieve maatregel.

De besmetting is vastgesteld op het Elzenhof en niet op de andere locaties. Het risico is dus kleiner, maar gezien de potentiële omvang van de besmettingshaard en de onmogelijkheid om met zekerheid te zeggen dat er geen contacten zijn geweest tussen mensen op de verschillende locaties, neemt de stad Aarschot het zekere voor het onzekere.

Ouders die hun kinderen hebben ingeschreven voor de vakantieclub volgende week (tot het eind van de zomer) wordt dus gevraagd om een alternatief te zoeken. We begrijpen en beseffen dat dit moeilijk en jammer is. Heel wat kinderen en monitoren hadden de zomer graag op een andere manier afgesloten. Maar we rekenen toch op begrip voor de aanpak. We bekijken samen met de stadsdiensten de komende dagen of en hoe we op een andere, veilige manier met noodopvang kunnen helpen.

Het feit dat de deelnemer in kwestie effectief besmet is met Covid-19, betekent dat nu van alle deelnemende kinderen en de 8 monitoren van de groep Elzenhof gevraagd wordt om in quarantaine te gaan en zich te laten begeleiden door een arts. Alle ouders van kinderen die deze week of vorige week hebben deelgenomen aan de activiteiten van de vakantieclub, zijn ondertussen gecontacteerd. Ook de medewerkers van de Eerstelijnszone (ELZ) waar Aarschot samen met vijf andere gemeenten deel van uitmaakt, of de huisartsen van de betrokkenen, hebben ondertussen contact genomen met de personen uit de groep Elzenhof. Er zijn vandaag al preventief heel wat testen gepland en uitgevoerd, maar elke betrokkene zal in principe van nabij worden opgevolgd. Ook bij de monitoren van de groep Elzenhof - dat is de locatie met het grootste risico - zijn ondertussen testen afgenomen.

De stad heeft ook aan de andere monitoren en de medewerkers van de stad die aan het werk waren op de school Elzenhof gevraagd om thuis te blijven en gevolg te geven aan de instructies en testen als ze worden opgebeld. De betreffende preventiediensten zijn ingelicht en werken mee aan de opvolging.

“We hopen tijdens het weekend zicht te krijgen op alle resultaten van de testen. Maar het valt te verwachten dat het niet bij een enkele besmetting zal blijven.” zegt burgemeester Gwendolyn Rutten. “Het is belangrijk dat iedereen de ernst van de situatie beseft en goed meewerkt met contacteren, traceren en quarantaine. Alleen zo kunnen we een verdere verspreiding in de kiem smoren. Dat geldt zowel voor kinderen, hun ouders als de monitoren en personeel van de stad en de school. We wensen iedereen die hiermee geconfronteerd wordt veel sterkte en desgevallend beterschap. Dank ook aan de contact tracing van de artsen en de Eerstelijnszone om kort op de bal te spelen. Hopelijk krijgen we deze uitbraak snel en goed onder controle.”

Lees meer over