Werken heraanleg kruispunt Tiensesteenweg - Boutersemstraat en Helstraat starten begin augustus

kruispunt
Het kruispunt van de Tiensesteenweg met de Boutersemstraat en Helstraat wordt een stuk veiliger ingericht. De Helstraat en Boutersemstraat sluiten allebei schuin aan op de Tiensesteenweg, wat het kruispunt vandaag onoverzichtelijk maakt.
  • Verkeerslichten: aan het kruispunt komen verkeerslichten om het verkeer in goede banen te leiden. Auto’s uit de zijstraten (Boutersemstraat en Helstraat) krijgen afzonderlijk groen licht, zodat conflicten op het kruispunt verleden tijd zijn. 
  • Zebrapaden en oversteekplaatsen: voetgangers en fietsers kunnen op een veilige manier oversteken. De verkeerslichten worden volledig conflictvrij. Fietsers en voetgangers krijgen groen wanneer het licht voor alle auto’s op rood staat.
  • Veilige fietspaden: de fietspaden worden anders aangelegd, zodat fietsers aan het kruispunt beter afgeschermd zijn van het autoverkeer. 

Ontwerp Boutersemstraat Helstraat_update

Het kruispunt na de werken: met verkeerslichten, zebrapaden en fietsoversteekplaatsen. 

TIMING EN IMPACT?

Werken van begin augustus tot midden september

Wegen en Verkeer werkt vanaf begin augustus op het kruispunt. De werken duren volgens de huidige planning tot midden september. 

Hinder voor autoverkeer

  • Het verkeer op de Tiensesteenweg (N223) kan in beide richtingen voorbij de werken rijden. Er komen tijdelijke verkeerslichten zodat het verkeer beurtelings langs de werf kan.
  • De zijstraten Boutersemstraat en Helstraat worden allebei afgesloten voor het verkeer. Er worden omleidingen aangeduid. (zie kaartje hieronder.)

Hinder voor fietsers

  • Fietsers moeten afstappen en te voet langs de werf gaan. De aannemer zorgt ervoor dat dit op een veilige manier kan gebeuren. 

Omleidingskaart N223 Lubbeek Boutersemstraat Helstraat Tiensesteenweg

De omleidingen in kaart. Het kruispunt wordt in twee fases aangepakt: eerst de ene weghelft, daarna de andere.

Als laatste stap van de werken krijgt het volledige kruispunt een nieuwe asfaltlaag. Wanneer dit het geval is, moet al het verkeer tussen Tienen en Sint-Joris Winge gedurende één nacht een omleiding volgen langs Bekkevoort, via de Provinciebaan (N29) en de Diestsesteenweg (N2). 

Lees meer over