Voortaan ook op afspraak bij politiezone Lubbeek

4 juli 2019 | 12u46 | Gepost door redactie
Inbraak in Leuven ontdekt door spoorwegpolitie van Gent
De politiezone Lubbeek verbetert haar dienstverlening aan de bevolking door aangiftes en klachten voortaan ook op afspraak te laten verlopen.
Het bericht Voortaan ook op afspraak bij politiezone Lubbeek verscheen eerst op Leuven Actueel.

Aan de hand van deze werkwijze kunnen hulpvragers op een door hen gekozen tijdstip bij de politie terecht, waardoor er geen onnodige wachttijden ontstaan en de privacy van de hulpvrager ook wordt versterkt. Bijkomend krijgen de hulpvragers na het maken van een afspraak meteen alle nuttige informatie mee over hun bezoek aan de politie (vb. welke documenten of andere relevante inlichtingen nodig zijn om een kwaliteitsvolle aangifte of klacht in te dienen) en kunnen de hulpvragers ervoor opteren om aan de afspraak herinnerd te worden. De politieambtenaar kan zich op zijn beurt dan weer goed voorbereiden op het bezoek omdat die weet waarom iemand de politie wil spreken.

De korpschef van de politiezone Lubbeek heeft gedurende een aantal maanden de onthaalfunctie gemonitord en stelde vast dat er gemiddeld 3 tot 4 klachten of aangiften per dag werden genoteerd in een van de commissariaten van de politiezone. Daarom ook dat hij met zijn team het project ‘onthaal op afspraak’ is gestart. De korpschef zegt dat het systeem perfect vergelijkbaar is met het maken van een afspraak bij de huisarts. Het verschil is dat de bevolking nog kan kiezen om al dan niet na het maken van een afspraak naar een door hen gekozen politiepost in de PZ Lubbeek te komen. “Wie een afspraak maakte heeft de garantie dat hij of zij op het gekozen tijdstip geholpen wordt. We geloven dat het systeem over enkele jaren in de meeste politiezones zal worden toegepast. Tenslotte, niemand wacht graag en een hulpvraag stellen aan de politie doen de meeste mensen liefst in alle discretie”, aldus de korpschef. Hij stelt ook dat de politiezone verder wil blijven evolueren en dat het onthaal naar de mensen wordt gebracht. De nakende investeringen van de politiezone in ICT maken dat naast mobieler werken, ook de functionaliteit onthaal naar de bevolking wordt gebracht zodat die zich niet moet verplaatsen naar een van de commissariaten.

Het bericht Voortaan ook op afspraak bij politiezone Lubbeek verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over