Nieuw plan voor fietspad op Bollenberg en Lubbeekstraat

11 februari 2021 | 09u34 | Gepost door annpeeters
Bollenberg
De bewoners van de Bollenberg, een voorname verbindingsweg tussen Pellenberg en Lubbeek, en de Lubbeekstraat zijn al vele jaren vragende partij voor een fiets- en voetpad in hun straat. Nu ligt het plan voor de aanleg van een fietspad weer op tafel.

Volgens schepen van Openbare Werken Davy Suffeleers is het de bedoeling om een nieuw wegdek met nieuwe riolering en mét fietspad aan beide zijden van de straat over zo'n 4 kilometer aan te leggen, van aan de rotonde in het centrum tot aan kruispunt Plein. Vlak bij Lubbeek dorp wordt het een fietssuggestiestrook. Op verschillende plaatsen moeten bewoners bereid gevonden worden om tegen vergoeding een stukje grond af te staan voor het fietspad. In het verleden weigerden sommigen hier op in te gaan, daarom werd het dossier toen in de kast gestopt en er niet meer uitgehaald. Tot nu. 

De gemeente heeft een nieuw rooilijnplan, dat ze eind februari zal voorleggen aan de gemeenteraad. Daarna stapt het gemeentebestuur opnieuw naar de bewoners van de Bollenberg en de Lubbeekstraat. Omdat De Lijn bereid is om bussen te laten halteren op de rijbaan, moet er op die plaatsen minder grond van bewoners ingenomen worden. 

Als er een akkoord bereikt kan worden met alle inwoners die een stukje grond moeten afstaan, kunnen de werken starten in 2022. Tegen 2024 zouden de werken dan klaar kunnen zijn.

De gemeente hoopt dat er ditmaal geen bezwaren meer komen tegen het plan en dat het fietspad er eindelijk kan komen. 

Lees meer over