Zo zou het vernieuwde Martelarenplein er gaan uitzien

Voorontwerp
Op basis van een 250-tal ideeën, die de stad via een bevraging van de Leuvense bevolking ontving, is een voorontwerp – een soort eerste voorstel – gemaakt voor een vernieuwing van het Martelarenplein en de omgeving van het busstation. Hierop kunnen Leuvenaars nog tot en met 9 april hun feedback geven.

Het Martelarenplein is één van de drukste pleinen in Leuven en voor velen ‘de hoofdtoegang’ tot de stad. De stad Leuven wil het plein grondig heraanleggen en vindt het belangrijk dat de Leuvenaars en de plaatselijke horeca hun inbreng kunnen geven over de vernieuwing van 'hun' plein.

Leuvenaars konden in juni 2020 via een uitgebreide bevraging ideeën indienen voor de herinrichting van het Martelarenplein. “Het ontwerpbureau OMGEVING kreeg van de Leuvenaar de opdracht mee om het plein te vergroenen, er een ontmoetingsplek van te maken, de verkeersveiligheid te verbeteren en de ruimte te bieden om kleine evenementen te kunnen organiseren. Een waterelement op het plein stond ook hoog op de verlanglijst van de Leuvenaars”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

Vergroening

"Het Martelarenplein zal na de vernieuwing veel groener kleuren. In cirkelvormige bakken komen bomen en struiken die zullen zorgen voor verkoeling in de zomer. De beelden doen dromen over fijne ontmoetingen, onder een boom plaats nemen op een bankje en rustig babbelen of gewoon mensen kijken op het plein", zegt schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (Vooruit). De stad zal bij de keuze van de planten en bomen in de toekomst rekening houden met de klimaatverandering en met de beperkte ruimte die de wortels hebben bovenop de ondergrondse parking.

Aan het Vredesmonument blijft open pleinruimte beschikbaar zodat de stad daar eventuele plechtigheden en herdenkingen kan organiseren. Aan de randen van het plein voorziet het voorontwerp voldoende ruimte om evenementen te organiseren.

Ontmoeting en waterpret

Ontmoeting stimuleren is een belangrijke prioriteit in het voorontwerp. “Om daar op in te spelen, krijgen de groenbakken zitplaatsen. Op sommige plaatsen staan de bakken dichter bij elkaar om ontmoetingen in de hand te werken”, aldus schepen Vansina.

Het voorontwerp onderzocht de mogelijkheden om water te integreren. Dirk Vansina:“Om die reden plannen we een waterspiegel, een soort ondiepe plas, of watersproeiers aan de kant van de terrassen. Terwijl ouders genieten van een terrasje, kunnen de kinderen op warme dagen heerlijk spelen in het water. Een andere optie is om aan de kant van het station een waterspiegel aan te leggen waarin het historische station mooi kan reflecteren. Aan de Leuvenaars om mee te beslissen.”

Feedback van de Leuvenaar

De stad is naar eigen zeggen benieuwd naar wat de Leuvenaars van het voorontwerp vinden. Via www.leuven.be/heraanleg-martelarenplein kunnen zij tot en met 9 april feedback geven. "Op woensdag 29 maart zijn geïnteresseerden van 16 tot 20 uur welkom op de infostand op het Martelarenplein zelf. Je kan er het voorontwerp (op papier en in maquettevorm) komen bekijken, feedback geven en vragen stellen aan de ontwerpers", klinkt het.

Werken starten in 2024

"​
Met de feedback van de Leuvenaars en verschillende belanghebbenden zoals de handel en horeca, de taxi’s, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, NMBS, het Agentschap Onroerend Erfgoed, Fietsersbond Leuven, adviesraden, enzovoort gaat het ontwerpteam verder aan de slag met dit eerste voorstel. De plannen moeten klaar zijn tegen het najaar van 2023. De stad hoopt ten vroegste in het voorjaar van 2024 met de werken te kunnen starten", luidt het.