Werken voor nieuwe bushavens op de ring starten maandag

30 oktober 2019 | 20u11 | Gepost door redactie
School De Wijnpers tevreden met nieuwe bushalte
Vandaag zijn er geen bushaltes op de ring van Leuven (R23) ter hoogte van de Wijnpersstraat en Ten Wijngaard. Dat verandert in de toekomst. Wegen en Verkeer legt in samenspraak met De Lijn en de stad Leuven twee bushaltes met opstapperron en achterliggend fietspad aan op de ring van Leuven langsheen de Den Boschsingel (R23). Een aannemer start vanaf maandag 4 november met voorbereidende grondwerken en de aanleg van beide bushaltes op de binnen- en buitenring van Leuven.
Het bericht Werken voor nieuwe bushavens op de ring starten maandag verscheen eerst op Leuven Actueel.

In beide richtingen komt er een nieuwe haltehaven op de Den Boschsingel waar twee bussen achter elkaar kunnen halteren ter hoogte van de Wijnpersstraat en Ten Wijngaard. Deze bushaltes zullen onder andere de school De Wijnpers en avondschool CVO Volt vlotter en veiliger bedienen. Afhankelijk van de vordering van de werken kan Stad Leuven half december starten met de aanleg van de wandelpaden naar de bushaltes.
Volgens de huidige planning zullen de werken binnen het eerste trimester van 2020 afgerond zijn. De Lijn beslist – afhankelijk van de vordering van de werken – wanneer één of beide kanten van de nieuwe bushaltes in dienst kunnen worden genomen.

Doorrijden via versmalde rijstroken op Den Boschsingel
Lokaal en doorgaand verkeer ondervindt tijdens de werken weinig hinder. Op de Den Boschsingel wordt er ter hoogte van de werf ruimte ingenomen, maar verkeer kan via twee versmalde rijstroken verder rijden. Aan de werfzones zelf wordt – waar nodig – om veiligheidsredenen een parkeerverbod en een snelheidsbeperking ingesteld.

Inname fietspad en pechstrook aan beide werfzones
Als veiligheidsmaatregel wordt het fietspad op de Den Boschsingel zowel op de binnenring als de buitenring tijdens de werken afgesloten. Rond beide werfzones gelden voor fietsers dan ook omleidingen die parallel lopen met de ring.

Fasering van de werken aan de binnen- en buitenring
Start werken aan de binnenring ter hoogte van Campus De Wijnpers
• Voorbereidende grondwerken en aanleg bushalte:
Vanaf maandag 4 november tot midden december 2019
• Aanleg wandelpad naar halte door Stad Leuven:
Vanaf half december tot begin februari

De werken aan de buitenring volgen kort daarop in de eerste of tweede week van november. Deze werken zijn afhankelijk van het weer, omdat er aan de taluds aan beide zijden wordt gegraven om plaats te maken voor beide bushavens. Bij slecht weer kan de fasering aangepast worden.

Foto:Google

Het bericht Werken voor nieuwe bushavens op de ring starten maandag verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over