Welzijnssector reageert op besparingen Beke

29 november 2019 | 14u28 | Gepost door redactie
Welzijnssector reageert op besparingen Beke
De minister wil dat de CAW’s (Centra voor Algemeen Welzijnswerk) 5 miljoen euro besparen. Concreet betekent dat een afbouw van de tewerkstelling van minstens 52,86 voltijdse krachten (VTE). Dat komt neer op ongeveer 75 mensen die moeten ontslagen worden.
Het bericht Welzijnssector reageert op besparingen Beke verscheen eerst op Leuven Actueel.

Bovendien zakt het basisbedrag per VTE van de jaarlijkse subsidie-enveloppe vanaf 2020. Het is een illusie dat dit niet zal gevoeld worden in de hulp- en dienstverlening aan de kwetsbare burger. Dit in tegenstelling tot de boodschap van minister Beke dat het terreinwerk en de hulp- en dienstverlening zou gespaard blijven. Dit is niet te rijmen met een Vlaamse regering die zogenaamd opteert voor een warme en zorgzame samenleving. Deze besparingen pikken de CAW’s  niet en ze beraden zich over deze mededeling.

De besparingsmaatregelen treffen ook de werking van CAW Oost-Brabant. Bert Lambeir, algemeen directeur, vindt dat een begroting waar alleen cijfers tellen de samenleving alleen maar verarmt. “We zetten elke dag weer alles op alles om het welzijn te versterken van maatschappelijk kwetsbare mensen uit onze regio. Deze begrotingsmaatregelen en beleidsvoorstellen zullen dan ook rechtstreeks die mensen treffen die het nu al moeilijk hebben,” aldus Lambeir. “De regering werkt graag met cijfers, hier zijn de onze.”

10.000

“Het aantal hulpvragen aan CAW Oost-Brabant bedroeg het voorbije jaar net geen 10.000. Ons hulpaanbod is laagdrempelig, gratis en heel uitgebreid: we geven zowel informatie, advies als psychosociale ondersteuning. We boden 1.300 begeleidingen aan, zowel in korte als langere trajecten, en we vingen 380 mensen, die om welke reden ook niet langer thuis konden wonen, op in onze opvangcentra. We werken hieraan met 175 werknemers: we bieden hulp op maat aan iedereen met om het even welke welzijnsvraag. Sociaal werk is geen bandwerk. Het vraagt professionaliteit en expertise, aangepast aan de diversiteit van maatschappelijke kwetsbaarheid. De thema’s die hierbij voorop staan zijn brandend actueel en hebben een sterke maatschappelijke impact, zoals familiaal geweld, (kans-)armoede en schulden, dader- en slachtofferhulp, precair verblijf, huisvestingsproblemen, relatiemoeilijkheden en (vecht-)scheiding,…”

500.000

“CAW Oost-Brabant heeft vier centrale onthaalpunten: in Leuven, Diest, Tienen en Aarschot. Onze regio omvat een werkgebied van 30 gemeenten met 500.000 inwoners. Vertrekkende vanuit hun individuele hulpvragen signaleren wij waar we structurele noden en tekorten zien in onze regio, we gaan actief intersectorale samenwerkingsverbanden aan én we werken mee met de lokale partners en overheden aan duurzame oplossingen. De huidige besparingsmaatregelen betekenen voor CAW Oost-Brabant concreet 400.000 euro minder werkingsmiddelen en dus algauw tien jobs (zes voltijdse equivalenten) minder…. En dat terwijl de groep maatschappelijk kwetsbare mensen/het aantal hulpvragen jaarlijks toeneemt.”

De CAW’s gaan niet zomaar mee in dit scenario en gaan massaal hun verontwaardiging tonen in Brussel. De CAW’s sluiten collectief op 3 december behalve voor de nachtopvang en de crisishulpverlening en nemen deel aan de geplande actie binnen het kader van de vuurwerkweek.

Het bericht Welzijnssector reageert op besparingen Beke verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over