Vanaf vrijdag wordt mondmaskerzone in Leuven opgeschort

21 juni 2021 | 14u35 | Gepost door redactie
winkelen
Vanaf vrijdag 25 juni is het niet langer verplicht om een mondmasker te dragen in de beperkte zone in de Leuvense binnenstad. Op dit ogenblik is het aantal besmettingen aanhoudend laag en heeft Leuven een hoge vaccinatiegraad bereikt. “Zoals we hadden verwacht en gehoopt, evolueren de cijfers gunstig”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “We zitten voor de eerste keer dit jaar onder de 20 besmettingen per week, wat betekent dat de viruscirculatie laag is. Het daalt ook elke dag. Daarnaast zal in de loop van de week meer dan 70% van de volwassen Leuvenaars minstens een eerste keer gevaccineerd zijn. Daardoor kunnen we de mondmaskerzone afschaffen.”

De vooruitzichten zijn met ander woorden hoopgevend. “Ook nu de zomer nadert en het academiejaar eindigt, zal het rustiger worden in de binnenstad”, zegt burgemeester Ridouani. “Een verplichting is niet langer nodig. Ik wil de Leuvenaars bedanken voor hun inspanningen en om de maatregelen zo goed op te volgen, ook al was het niet altijd evident. Doorheen de hele coronacrisis telde Leuven relatief het laagste aantal besmettingen van alle steden in ons land, een enorme prestatie van ons allemaal. Daarmee hebben we levens gered en voorkomen dat mensen ernstig ziek werden.”

Een mondmasker dragen blijft wel verplicht in bepaalde situaties, zoals beslist in het Ministerieel Besluit van de federale regering, bijvoorbeeld in horecazaken en in gebouwen. Op het openbaar domein is het verplicht om een mondmasker te dragen bij drukte.

N-VA is tevreden met de beslissing van het stadsbestuur, al wijst de partij op de halsstarrigheid van de burgemeester. “Toen we drie weken geleden voorstelden om de mondmaskerplicht op het openbaar domein gradueel af te bouwen in functie van de lokale vaccinatiegraad en de epidemiologie, stelde burgemeester Ridouani dat we met ons voorstel in de kijker probeerden te lopen en duwde hij ons in de hoek van ‘de versoepelbrigade’. De realiteit van de andere Vlaamse centrumsteden heeft hem ondertussen evenwel ingehaald: daar werd er, ongeacht politieke kleur, reeds eerder versoepeld. Enkel Leuven bleef halsstarrig vasthouden aan een algemene mondmaskerplicht, hoewel daar virologisch geen enkele reden meer voor was. We zijn dan ook blij dat de verantwoordelijkheid vanaf 25 juni opnieuw bij de Leuvenaar komt te liggen, zoals wij hadden voorgesteld."

Lees meer over