Stad Leuven geeft jonge werkzoekenden een boost

mensen
Uit recente cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel blijkt dat vooral jongeren, laag- en middengeschoolden en personen met een niet-EU-nationaliteit negatieve gevolgen ervaren door Covid-19. Stad Leuven gaat met het Boest!your future project een partnerschap aan met Arktos, Groep Intro, Emino, en CAW Oost-Brabant (JAC) om een laagdrempelig aanbod naar werk voor kwetsbare jongeren te stimuleren. Boest!your future biedt jongeren individuele begeleiding, op maat in hun zoektocht naar werk.

Kwetsbare jongeren glippen vaak door de mazen van het net in het bestaande aanbod op de arbeidsmarkt. Dat aanbod is niet voldoende laagdrempelig waardoor zij de afstand tot de arbeidsmarkt als te groot ervaren. Om deze afstand te verkleinen, start stad Leuven het Boest!your future traject in samenwerking met vier lokale Leuvense partners. Ook VDAB erkent het initiatief en zal jongeren via een bemiddelaar doorverwijzen om met deze aanpak op maat te starten.

Persoonlijk traject
Jongeren uit regio Leuven tussen 18 en 29 jaar oud, kunnen zich inschrijven voor het traject. Boest! your future helpt op verschillende levensdomeinen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Met zijn vaste trajectgezel zoekt de jongere uit, welke specifieke ondersteuning hij nodig heeft en welke stappen hij hiervoor moet zetten. De noden bepalen of dit op een korte of langere periode kan.  Instappen is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Dat betekent dat eenmaal een jongere zich heeft opgegeven, hij of zij zich engageert en het roer mee in handen neemt in samenwerking met de trajectgezel. Die staat gedurende de ganse periode ter beschikking als klankbord en aanspreekpunt voor de jongere. “Omdat kwetsbare jongeren moeite ondervinden in hun zoektocht naar werk, willen we hen een flexibele hand reiken”, zegt schepen van jeugd Dirk Vansina. “We bekijken samen met hen welke hun noden zijn, hoe we flexibel kunnen afspreken op vlak van locatie en tijdstip en hoe lang zij nood hebben aan ondersteuning. Elke jongere krijgt een aanpak op maat om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.”

Sterk Leuvens partnerschap
Hoewel het gaat om een project dat zowel het Vlaams Cofinancieringsfonds als het Europees Sociaal Fonds mee financieren, zit de werking volledig Leuvens verankerd. De vijf Leuvense partners (stad Leuven, Arktos, Groep Intro, Emino, en CAW Oost-Brabant) delen hun kennis en vullen elkaar aan om de jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen. “Werk vinden is een einddoel maar daarnaast creëren we ook ruimte om rond andere thema’s aan de slag te gaan. Zo is het de bedoeling om samen met de jongeren te werken aan hun competenties, hen te laten proeven van stages op de werkvloer, hun mentale weerbaarheid te versterken, sollicitaties te oefenen…”, legt schepen van werk Johan Geleyns uit. “Zo versterken we hen niet enkel nu maar ook in hun toekomstige zoektocht naar werk”, besluit Geleyns.

Zelf deelnemen?
Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan een Boest!your future traject kan zich rechtstreeks inschrijven voor een vrijblijvende afspraak om kennis te maken. De jongere beslist daarna of hij/zij wil verder gaan en zich engageert. Ook VDAB of andere lokale partners kunnen jongeren doorverwijzen voor een afspraak.

Lees meer over