Reuzegomproces hervat pas maart 2023

Sanda Dia

Op het Reuzegomproces is het de bedoeling dat achttien leden van de studentenclub terecht staan voor de dood van Sanda Dia. Hij overleed in december 2018 aan de gevolgen van een doop van de Antwerpse studentenclub die in Leuven gevestigd was. Het proces zal een week in beslag nemen.

Het strafrechterlijke luik in Hasselt begon in april jongstleden en wel met de verhoren van alle verdachten. Het betekende al snel moeite voor niets, de voorzitter van de rechtbank in Hasselt bepaalde immers dat ze op grond van de aanklacht enkel kon oordelen over de fatale gebeurtenissen in Vorselaar en niet over de voorafgaandelijke handelingen in Leuven. Daar was de doop twee dagen eerder gestart. De familie Dia tekende hiertegen beroep aan. De zaak werd ingeleid voor het Antwerpse hof van beroep.

Aanvankelijk was het de bedoeling om het proces al op 5 september te doen herstarten, kwestie van niet nog meer tijd te verliezen. Na veel vijven en zessen werd het 13 maart 2023. De burgerlijke partijen krijgen tot 30 september om hun besluiten neer te leggen.

Lees meer over