Red de Leuvense parkeerplaats

28 februari 2021 | 18u04 | Gepost door annpeeters
parkeren
N-VA Leuven betreurt het gebrek aan inspraak bij de plannen tot heraanleg van straten. Onder het mom van ontharding verdwijnen daarbij bewonersparkeerplaatsen. N-VA Leuven vindt dit asociaal en niet per se ecologisch. Ondergrondse parkeerplaatsen zijn duur en maken wonen in Leuven nog duurder. Dit beleid jaagt de bewoners de stad uit.

De opstart van de bevraging Vorm3010 in Kessel-lo, de heraanleg van de Noormannenstraat, de geplande heraanleg van de Ierse Predikherenstraat, de plannen voor de Willem Quarrélaan en Lobergenbos en voor de Werkhuizenstraat hebben heel wat gemeen: 1) De bewoners worden ofwel laat in het planningsproces betrokken ofwel wordt met hun mening geen rekening gehouden, 2) Als er een bevraging is, is die suggestief en gaat uit van beslist beleid, men spreekt dan van een visie, 3) Onder het mom van ontharding, verdwijnen er parkeerplaatsen, 4) Er is nooit een parkeerbehoefteonderzoek.

Gemeenteraadslid Zeger Debyser: “In de verkiezingscampagne hadden de meeste partijen de mond vol van burgerparticipatie. Er gingen wijkbudgetten komen. Er ging een vragenuurtje komen… Maar de tendentieuze bevraging in Kessel-lo, de heraanleg van wijken zonder bevraging, het heraanleggen van straten tegen gestemde voorstellen van de buurt, leert ons dat qua participatie weinig veranderde sinds de vorige legislatuur.”

Gemeenteraadslid Veerle Bovyn: “Het verwijderen van parkeerplaatsen in een straat is allesbehalve sociaal. Bewoners van rijhuizen kunnen zich geen oprit, garage of dure ondergrondse parkeerplaatsen veroorloven. Bovendien dreigt sociaal isolement voor mindermobiele burgers of senioren. Er is weinig ecologische winst bij het verwijderen van parkeerplaatsen. Ook parkeerplaatsen kunnen waterdoorlaatbaar worden aangelegd, ontharding is dan ook een drogreden. De bouw van ondergrondse parkeergarages is nadelig voor de waterhuishouding en boven zo’n parking kunnen geen bomen aangeplant worden.

Gemeenteraadslid Zeger Debyser : “Een geleidelijke overgang naar duurzame mobiliteit, dwing je niet af met het verwijderen van parkeerplaatsen. Ze maakt de stad onbereikbaar en stimuleert de stadsvlucht. De vlucht van gezinnen die dan nog meer afhankelijk worden van de wagen voor mobiliteit. Straten kunnen aangenamer worden heraangelegd, met creatief groen, zitbanken, groene voortuinen, verkeersveiligheid, snelheidsverlagende maatregelen. Maar ook met voldoende parkeermogelijkheid op halfverharde ondergrond. En bovenal met instemming van de bewoners van de straat.”

Veerle Bovyn en Zeger Debyser dienen dan ook volgend voorstel in voor de Leuvense gemeenteraad:

1. Elke heraanleg van het openbaar domein start met een inspraakronde waar de noden van de buurt eerst worden vastgesteld

2. Elke heraanleg houdt rekening met de noden van de bewoners; een plan tot heraanleg kan nooit tegengesteld zijn aan de wensen van de bewoners

3. Er wordt steeds een parkeerbehoefte analyse gedaan.

4. In wijken met een blauwe zone, beantwoordt het aantal parkeerplaatsen minstens aan het aantal uitgereikte bewonerskaarten. Er worden ook bezoekersplaatsen voorzien.

Lees meer over