Provincie start studie om fietssnelweg Leuven-Tienen tussen Vertrijk en Kumtich aan te leggen

13 oktober 2020 | 12u37 | Gepost door annpeeters
fietssnelweg
De provincie Vlaams-Brabant start met een nieuwe studie voor de fietssnelweg F24 tussen Leuven en Tienen. Na de aanleg van de fietstunnel onder de Tiensesteenweg in Leuven, bekijkt ze hoe ze het traject tot in Tienen vlot kan trekken.

Op Leuvens grondgebied onderging de ‘kop’ van de F24-fietssnelweg Leuven-Tienen dit jaar een metamorfose dankzij de aanleg van de fietstunnel onder de Tiensesteenweg.

Na deze fietstunnel vervolgt de route zijn weg via de Hoegaardestraat, die ook nog deels heraangelegd zal worden.
De provincie zal binnenkort ook werk maken van de aanleg van het stuk tussen Meerdaalboslaan en de grens met Vertrijk, aan de Boststraat.
Daarnaast bestuderen de gemeente Bierbeek en Aquafin momenteel de heraanleg van de Rijsmortelstraat.
Zodra deze projecten gerealiseerd zijn, zullen fietsers een vlotte verbinding hebben tussen station Vertrijk en station Leuven.


Missing link tussen Vertrijk en Kumtich wegwerken

“Om een vlotte fietsverbinding tussen Tienen en Leuven te voorzien, ontbreekt er nog steeds een belangrijke schakel: het stuk tussen Boststraat in Boutersem en de terrassen van Kumtich”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “We gaan nu werk maken van het ontwerp en aanleg van deze missing link om zo de realisatie van de fietssnelweg richting Tienen te versnellen."

Vanaf de terrassen van Kumtich naar Tienen kan een degelijk bestaand alternatief tracé gebruikt worden, in afwachting van latere bijkomende projecten.


Provincie als bouwheer voor traject fietssnelweg

De provincie Vlaams-Brabant stelde het studiebureau SBE aan als ontwerper voor het traject van 4,6 kilometer, vertrekkende vanaf de Bosstraat in Vertrijk tot het Medekersveld in Kumtich.
De studie zal leiden tot een voorontwerp en ontwerpplannen. De provincie zal hierin optreden als bouwheer.
Het is momenteel nog onmogelijk om een inschatting te geven van wanneer de route klaar zal zijn.

In het studiegebied liggen het natuurgebied van de Kleine Vondelbeek en de Snoekengracht. De provincie zal, samen met de gemeente Boutersem en Natuurpunt, de mogelijkheden onderzoeken om via een innovatief ontwerp de waardevolle natuur zo veel mogelijk te ontzien.
Ook met Infrabel, Aquafin, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Agentschap Wegen en Verkeer zal nauw samengewerkt worden om de route kwaliteitsvol te ontwerpen en bouwen.

Lees meer over