Paul Reekmans (93) is niet meer

2 juli 2019 | 21u57 | Gepost door redactie
Paul Reekmans (93) is niet meer
Paul Reekmans is zondag onverwacht overleden. In Leuven is hij vooral bekend als kunsthistoricus, als handelaar, als ere-voorzitter van het Leuvens Historisch Genootschap en als bezieler van ‘den Akademie van het Leuvens Dialekt.’
Het bericht Paul Reekmans (93) is niet meer verscheen eerst op Leuven Actueel.

“We delen u het droevige nieuws mee dat onze erevoorzitter Paul Reekmans op zondag 30 juni overleden is”, laat Ramon Kenis, voorzitter van het Leuvens Historisch Genootschap weten.  Paul heeft een enorme bijdrage tot de Leuvense Geschiedenis en het Leuvens Dialect geleverd. Als medewerkers van ‘zijn GOKLO en LHG’ gaan we hem enorm missen maar we hebben hem ook dikwijls in een erg bevoorrechte situatie mogen ontmoeten en verhalen horen vertellen binnen ons Leuvens Historisch Genootschap, dat hem nauw aan het hart lag. Ons recent welgemeend eerbetoon bij zijn viering als erevoorzitter, met de uitreiking van de LHG-Oorkonde als erkenning voor zijn levenswerk voor onze historische stad Leuven, waarbij ook vele leden aanwezig waren, heeft hem erg veel plezier gedaan. Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan. Paul, bedankt voor je leiding, je kwinkslagen à la Pape Toone, je volgehouden inzet en bijdrage voor onze historische stad tot op het laatste moment en vooral je respectvolle en diepe vriendschap.”

Zijn leven

Paul groeide op in een kunstminnend milieu, waarbij zijn vader als architect-tekenaar en medewerker aan de stad Leuven de artistieke gevoeligheid en erfgoedzorg aan zijn kinderen met de paplepel meegaf. Tijdens zijn studies in de Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde maakte Paul kennis met inspirerende personen zoals kanunnik Raymond Lemaire en archeoloog Jozef Mertens, met wie hij talrijke excursies in het buitenland ondernam. In 1949 rondde hij zijn studies af, later doceerde hij het vak kunstgeschiedenis aan de Stedelijke Academie. Kunst en erfgoed hebben hem van jongs af aan geïnteresseerd. In 1968 opende hij de tekenwinkel Reekmans in de Brusselsestraat.

GOKLO

De twee pijlers kunst en erfgoedzorg vloeiden samen in GOKLO, de in 1960 opgerichte ‘Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en Omgeving’, waarvan Paul vanaf het begin bestuurslid was. Binnen die kring bleven Leo Galicia en Jacques Halflants trouwe kompanen. Rond 1963 gingen de opgravingen in de Sint-Pieterskerk door en werd de crypte opengelegd. Paul volgde de opgravingen van dichtbij op, wat hem voorbereidde op zijn latere rol als conservator van de Sint-Pieterskerk.

Binnen GOKLO ijverde Paul voor respectvol omgaan met het rijke Leuvense patrimonium. Van zijn vele initiatieven vermelden we er enkele, zoals de ‘Inventaris van de Leuvense woonhuisgevels’ en zijn talrijke tussenkomsten via kroniekartikels rond bedreigde sites en te beschermen stadsgezichten.

Iedereen herinnert zich nog levendig zijn engagement rond de opgravingen op het voormalige Fochplein met het verhaal van de beruchte ‘Sjakosj van ons Bomma’, waarbij hij de jeugd op het belang wees van gedegen en geduldige archeologie, te sturen vanuit de overheid. Zijn engagement bleef niet alleen bij woorden. Zo kon hij onder andere  beletten dat de Dijle in het stadscentrum overwelfd werd en dat de tolhuizen aan de Brusselsepoort gesloopt werden. Paul zwichtte niet voor politieke druk en volgde steeds consequent de door hem ingeslagen weg. Dankzij zijn inspanningen groeide vanaf 2004 GOKLO uit tot het ‘Leuvens Historisch Genootschap’, met niet alleen de oude getrouwen van de GOKLO-werking maar ook de jongere generatie.

Leuvens dialect

Voor Paul omvatte het cultureel patrimonium ook het Leuvense taalgoed. Hij was één van de voornaamste medestichters en bezielers van ‘den Akademie van het Leuvens Dialekt.’ In 2017 stelde Paul nog het boek  ‘Leivese strootnoome, plaanen en woëke’ voor, samen met Rudiger Vangeel en Eddy Bruers.

Buiten het Leuvens Historisch Genootschap etaleerde Paul nog vele andere talenten, zoals die van vlijtige handelaar, schrijver, illustrator, schilder, en zo veel meer.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in familiekring. Wie Paul graag een laatste groet wil brengen kan dit op woensdag 3 juli van 20 tot 20.30 uur in funerarium Pues, Geldenaaksebaan in Heverlee.

Het bericht Paul Reekmans (93) is niet meer verscheen eerst op Leuven Actueel.

Lees meer over