Leuvens Assangecomité verdedigt klokkenluidersstatuut

Assange
Het Leuvens Assangecomité heeft voldoende handtekeningen verzameld om op 23 november tijdens de gemeenteraad de vraag te mogen verdedigen naar een vorm van publieke erkenning voor de WikiLeaks-oprichter Julian Assange en een klokkenluidersstatuut voor eigen personeelsleden die wantoestanden willen aankaarten.

Assange geniet internationale bekendheid omdat hij met WikiLeaks de afgelopen twee decennia talloze documenten verspreidde over wandaden van het Amerikaanse leger in Irak en Afghanistan. Hij zit momenteel opgesloten in Engeland waar een speciale rechtbank in Londen op 4 januari 2021 uitspraak doet over de VS-eis tot uitlevering. Als een burger in Leuven een zaak persoonlijk wil verdedigen tijdens de gemeenteraad moet hij hiervoor 750 handtekeningen van inwoners verzamelen. Het Assangecomité haalde er meer dan 1000 op.

Naast de verspreiding van informatie over de figuur van Assange vraagt het comité dat het Leuvense stadsbestuur een vorm van publieke erkenning in het leven roept voor Julian Assange. Men denkt hierbij aan een ereburgerschap of het benoemen van een straat naar zijn naam. Een mogelijkheid is ook dat de Albert Stanierstraat, genoemd naar een door de Duitsers gedode verzetsstrijder die posities van Duitse troepen doorseinde naar geallieerde krijgsmachten, als tweede naam ‘Klokkenluidersstraat’ genoemd wordt. Daarnaast wil men dat het stadsbestuur een klokkenluidersstatuut in het leven roept voor al haar ambtenaren. Het comité verwijst hierbij naar een dergelijke initiatief in Sint-Niklaas en de beslissing van het EU-parlement in 2019 dat er nieuwe regels moeten komen ter bescherming van mensen die in een professionele context informatie over illegale of gevaarlijke activiteiten onthullen. Leuven zou volgens het comité een voorbeeldfunctie op dat vlak kunnen vervullen.

Voor meer info: www.assange.one/assange-comite-kessel-lo/

Lees meer over