Leuvenaars kunnen vanaf volgend jaar volkstuintje huren in Heverlee

tuintje
Leuvenaars die graag tuinieren maar geen of slechts een kleine tuin hebben, kunnen vanaf volgend voorjaar voor een zacht prijsje een perceel grond van ongeveer 30 m² huren om er op ecologische wijze groenten en fruit te telen. De stad zal de volkstuinen aanleggen voor het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Salvenbos aan de Naamsesteenweg in Heverlee.

Langs de Naamsesteenweg 492, ligt het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Salvenbos van Zorggroep Sint-Kamillus. De stad krijgt er een stuk grond in bruikleen en bouwt er de komende maanden een braakliggend terrein om tot volkstuin. Het terrein wordt momenteel voornamelijk gebruikt als hooiland, maar zal binnenkort verdeeld worden in een veertigtal kleine percelen die ideaal zijn om ecologisch te tuinieren. Vanaf de lente van 2022 zullen inwoners er voor een zacht prijsje een perceel van ongeveer dertig m² kunnen huren. Er komt ook een  gemeenschappelijk gedeelte met een bergruimte, composteerplaats en regenwatervoorziening. 

Ruimte voor ontmoeting
Bij volkstuintjes gaan het sociale en het duurzame hand in hand. Inwoners kunnen elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen in een fijne groene omgeving. Daarnaast krijgen ze de kans om zelf ecologisch te tuinieren en worden hierin gedurende twee jaar begeleid.

“Onze bewoners kijken uit naar de boeiende ontmoetingen die hier kunnen plaatsvinden, en wie weet kunnen hier zelfs vriendschappen met toekomstige volkstuinders ontstaan”, zegt Hendrik Van Malderen, Algemeen Directeur van Zorggroep Sint-Kamillus.

Interesse
Afgelopen woensdag informeerde de stad bewoners uit omliggende straten een eerste keer over het nieuwe project. De stad peilt de komende maanden naar het aantal potentieel geïnteresseerden zodat de volkstuintjes tegen eind 2021 verhuurd kunnen worden. Wie interesse heeft om een perceeltje te huren, kan dat laten weten  via duurzaamheid@leuven.be.

Lees meer over